RADIK® RC

Енергоспестяващи панелни отоплителни тела с технология на управляемо протичане, с долно свързване към отоплителната система с принудителна циркулация

Изпълнение RADIK® RC

SENSOBOX

Интелигентни сензори за качеството на въздуха