Монтаж на конвектори KORAWALL

Инструкции за инсталация KORAWALL

Препоръчваме да поставяте стенното отоплително тяло винаги на външна стена, на 10 см от пода . Тялото се окачва на стената с дюбели и винтове, които се включват в опаковката . Hа чертежа за фиксирането на тялото е посочен начинът за окачване на стената . Телата се доставят сглобени. Повече информация за инсталирането и фиксирането на телата KORAWALL ще намерите в инструкциите за монтаж.

Схема за фиксиране KORAWALL

Монтаж на конвектори - KORAWALL WI

  • Препоръчваме да поставяте стенното отоплително тяло винаги на външна стена, на  10 см от пода.
  • Захранване с топла вода винаги в горните тръби, препоръчваме  поставяне  на  спирателни  винтове  и  термостатичен  вентил(при  охлаждане  трябва  да  се  консултирате с проектант).
  • Препоръчваме да поставите вентилаторите след приключване на всички строителни работи, обменникът и покритието трябва да бъдат добре пазени от замърсяване и да им бъде извършвана редовна поддръжка – почистване на обменника    и   вентилаторите.
  • Тялото се инсталира на стената с помощта на конзола . Hа конзолата се поставя топлообменника и той се включва към отоплителната система . Преди да пуснете захранване препоръчваме да проверите правилната позиция на обменника и арматурата на покритието . Вентилаторите и покритието да се поставят след приключване на строителните работи.

Схема за фиксиране KORAWALL WI

Монтаж на електрическата част

  • регулацията е идентична с тази на подовите конвектори и пейките
  • KORAWALL WI е препоръчително да бъде оборудван с термозадвижване.
  • не забравяйте за захранването с електрическа енергия в близост до инсталацията – повече подробности за монтажа на електрическата част или в указанието за монтаж

Дизайнерски решения за предна стена на KORAWALL WI

Стенните отоплителни тела KORAWALL WI имат на предната си стена характерен дизайнерски елемент, който за тела с дължина 75, 100 и 125 см се състои от една дизайнерска секция, за такива с дължина 150 и 175 см има две секции, а при тела с дължина 200 см включва три дизайнерски секции.

Прочетете повече за предимствата да поставите стенни конвектори в дома си.