Инструкции за инсталация

За правилното функциониране е необходимо да осигурите достатъчен приток на въздух, да имате достатъчно плътна конвекторна кутия и достатъчно пропусклива вентилационна решетка. Препоръчваме ви да монтирате обменниците на 10  см над чистия под. За тази цел продаваме два вида конзоли. Те могат да бъдат модел за пода (поставки) с височина 5 и 10 см, или модел за окачване на стената . Броят на тръбите на обменника определя ширината на конзолата вж. по-долу. Конзолите не са включени в доставката.

Места за монтаж

Поставки за поставяне на подаПоставки за поставяне на подаПоставки за поставяне на подаПоставки за поставяне на пода
KORABASE 41KORABASE 31 и 32KORABASE 21 и 22KORABASE 11
(стандартната доставка е в черен цвят)(стандартната доставка е в черен цвят)(стандартната доставка е в черен цвят)(стандартната доставка е в черен цвят)

Конзоли за фиксиране към стенатаКонзоли за фиксиране към стената
KORABASE 11, 21 и 22KORABASE 31, 32 и 41

(стандартната доставка е в черен цвят)

(стандартната доставка е в черен цвят)


Правилно вграждане

Топлинната мощност на обменника зависи от няколко основни условия: ефективната височина на покритието, уплътнението на покритието (кутията), притока на затоплен въздух и пропускателната площ на вентилационната решетка (вж . фиг .) . Обикновено важи правилото, че колкото по-голямо е покритието, толкова по-голяма е и отоплителната мощност . Кутията на конвектора и съответната строителна конструкция трябва да бъдат устойчиви на изчислените температури на топлоносителя.