Ilustrační obrázek

Качествено отопление. Вече 55 години.

Началото на производството на панелни радиатори започва в края на 60-те години, когато на 03.09.1968 година е открит цеха за панелни радиатори към завода за Горивна техника – гр. Г. Оряховица.

През своята дългогодишна история на развитие заводът за радиатори е претърпял много промени, както по отношение на модернизиране на производството, така и по отношение на името.

Производството на радиатори започва на линията за панелни радиатори “Торзенс”, преминава през линията “Холизенс” и достига до съвременната технологична линия на швейцарската фирма “Шлатер”, на каквато всички съвременни заводи за панелни радиатори в Европа работят сега.

През 1998 година се обособява новото дружество "Корадо – България" АД – дъщерна фирма на чешката фирма “Корадо” АД , която се състои от три производствени дружества (от тях две в Република Чехия, Korado a.s. и Licon Heat, и едно в Република България - Корадо-България АД) и четири търговски компании (по една в Полша, Германия, Великобритания и Австрия).

Заводът претърпява значителна реконструкция откъм технологична гледна точка, така че техническите параметри на произвежданите отоплителни тела са уеднаквени с изделията на “Корадо” АД Чехия и отговарят на изискванията на европейския пазар. През 2013 г. стартира първи етап на модернизация и реконструкция на съществуващото производство и мащабна инвестиционна програма.

В производствената програма и номенклатура на “Корадо – България" АД са включени панелни стоманени радиатори RADIK, както и продажба на специални радиатори за бани KORALUX , дизайнерски радиатори KORATHERM, закрепващи елементи KORAMONT и конвектори с естествена и оптимизирана конвекция.

История и традиции

1968
1998
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
1968

“ Начало на производственото предприятие в гр. Стражица е поставено със Завод за производство на панелни радиатори към ДСО “Металургия”.

1998

Чешката фирма “Корадо” АД изкупува дяловете на приватизационните фондове и 26,4 % от дела на Министерство на икономиката, и става основен акционер в дружеството с 84,8 % собственост на акциите на “Лъч” АД.

2006

Първоначална сертификация по международната система за управление ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

Нова управленска структура и организация на административни и производствени дейности.

2009

Въвеждане на производство на нов панелен радиатор с височина 554мм - радиатор за реконструкции. Сертифициране по международната система за управление ISO 9001: 2008 - производство и продажби на панелни радиатори за водно отопление , национална и международна търговия.

2010

Международен панаир Пловдив - Златен медал и Диплом за експонат " Стоманен панелен радиатор - RADIK KLASIK R".

2012

Международен панаир Пловдив - Диплом за най-добър щанд и експозиция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Стартира етап на модернизация и реконструкция на съществуващото производство. В края на 2013 г. започва процеса по инсталиране на новите производствени мощности. Увеличение на капитала от 4 568 701 лв., разпределени в 4 568 701 безналични непривилигировани акции, капиталът на дружеството възлиза на 6 202 290 лв.

2014

Пускане в експлоатация на нова втора производствена линия за панелни радиатори. Българска фондова борса - Грамота за емитент с най-значим принос в развитието на капиталовия пазар през 2014 г. Увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нова емисия 2 884 786 броя акции, с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 2,75 лева всяка една. Увеличението на капитала се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор ПРОСПЕКТ.

2015

Инсталиране на линия за производство на тръбни радиатори. С решение от 30.01.2015 КФН вписа емисия в размер на 2 576 786 лв. разпределена в 2 576 786 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличението на капитала. Всички акции на емитента са регистрирани и се търгуват на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД, сегмент ”Стандарт”.

Struktura

Struktura
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all