Ilustrační obrázek

За инвеститори

Покажи интервал

1 ден
1 седмица
1 месец
1 месеци
6 години
1 година
3 години
5 години
Данни за емисията
Борсов код 4KX
ISIN код на емисията BG11LUSTAT13
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 13 168 614
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 16.12.1997
Пазар Сегмент акции Premium
Резултати от последната търговска сесия
Цена на предходно затваряне 4.62
Най-висока дневна цена 0
Най-ниска дневна цена 0
Средно-претеглена 4.62
Промяна (%) 0

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Уведомяваме всички акционери на "Корадо България" АД,  че на 17.07.2024 г. започва изплащането на дивиденти за 2023 г. 
Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0.19 /деветнадесет  стотинки/.
Дивидентите ще се изплащат чрез системата на "Централен депозитар" АД и финансовите центрове на БАНКА ДСК АД в  гр. В. Търново и гр. Русе Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством "Централен депозитар" АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез финансовите центрове  на БАНКА ДСК АД в гр. В. Търново и гр. Русе.. 

•              Брой акции:  13 168 614;  Номинал: 1 лв.

•              Брутен дивидент за една акция: 0,19 лв.

•              ISIN код на емисията - BG11LUSTAT13.

 

 

Общо събрание на акционерите 18.05.2022 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 15.09.2021

Общо събрание на акционерите 19.05.2021 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 16.09.2020 г.

Общо събрание на акционерите 20.05.2020

Извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2019 г.

Общо събрание на акционерите 15.05.2019

Извънредно общо събрание на акционерите 31.10.2018

Общо събрание на акционерите 23.05.2018

Извънредно общо събрание на акционерите 09.08.2017 г.

Общо събрание на акционерите 18.05.2016

Общо събрание на акционерите 23.05.2017

Информацията, която съдържа тази секция от сайта на „Корадо България” АД, има за цел да Ви улесни по отношение получаването на актуална и навременна информация относно най-важните корпоративни събития, материали от проведени и предстоящи събития, както и да се запознаете с най-новите и важни послания на управителните органи на дружеството. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, акционерната му структура, както и основните медийни прояви на компанията. При интерес от Ваша страна, моля, не се колебайте да се свържете с нас.
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all