Ilustrační obrázek

За инвеститори

Покажи интервал

1 ден
1 седмица
1 месец
1 месеци
6 години
1 година
3 години
5 години
Данни за емисията
Борсов код 4KX
ISIN код на емисията BG11LUSTAT13
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 13 168 614
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 16.12.1997
Пазар Сегмент акции Premium
Резултати от последната търговска сесия
Цена на предходно затваряне 4.42
Най-висока дневна цена 0
Най-ниска дневна цена 0
Средно-претеглена 4.42
Промяна (%) 0

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Уведомяваме всички акционери на "Корадо България" АД,  че на 19.07.2023 г. започва изплащането на дивиденти за второто полугодие на 2022 г.

Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0.10 /десет  стотинки/.

Дивидентите ще се изплащат чрез системата на "Централен депозитар" АД и клоновете на БАНКА ДСК АД Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством "Централен депозитар" АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на БАНКА ДСК АД в страната.

  • Брой акции:  13 168 614;  Номинал: 1 лв.
  • Брутен дивидент за една акция: 0,10 лв. 
  • ISIN код на емисията - BG11LUSTAT13.

Общо събрание на акционерите 18.05.2022 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 15.09.2021

Общо събрание на акционерите 19.05.2021 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 16.09.2020 г.

Общо събрание на акционерите 20.05.2020

Извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2019 г.

Общо събрание на акционерите 15.05.2019

Извънредно общо събрание на акционерите 31.10.2018

Общо събрание на акционерите 23.05.2018

Извънредно общо събрание на акционерите 09.08.2017 г.

Общо събрание на акционерите 18.05.2016

Общо събрание на акционерите 23.05.2017

Информацията, която съдържа тази секция от сайта на „Корадо България” АД, има за цел да Ви улесни по отношение получаването на актуална и навременна информация относно най-важните корпоративни събития, материали от проведени и предстоящи събития, както и да се запознаете с най-новите и важни послания на управителните органи на дружеството. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, акционерната му структура, както и основните медийни прояви на компанията. При интерес от Ваша страна, моля, не се колебайте да се свържете с нас.
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all