Ilustrační obrázek

Често задавани въпроси

Вижте какво се случва в света на отоплението.

Общи въпроси

Могат ли да се определят размерите на телата въз основа на размерите на стаята?

Определянето на големината на телата въз основа на вътрешните обеми на стаите („чрез кубици“) в миналото е било любим начин, тъй като ставало въпрос за много просто изчисление. Конструкциите на сградите в миналото позволявали да се използва този опростен метод, защото различията в топлинно-техническите качества на обектите били значително по-малки, отколкото сега. В днешно време намаляването на разходите за топлина (саниране, пасивни домове и др.) вече не позволява да се използва този метод. Причината е много проста – значителна неточност. И може да доведе след това до лош проект – под/надценяване на отоплителната система. Като възможни резултати от лошия проект на системата спадат по този начин повишаване на инвестиционните разходи, неефективна и неикономична експлоатация. Затова еднозначно препоръчваме да се изхожда от изчисляване на топлинните загуби, които служат за основа при проектиране на големината на новите отоплителни тела.

Как да се определи мощността при друг температурен спад?

Мощността на всяко отоплително тяло се променя в зависимост от температурния спад. Според нормата EN 442 (Отоплителни тела) топлинната мощност трябва да бъде измервана в независима акредитирана лаборатория за температурен спад 75/65/20°C. Това означава входяща топло-носима материя в тялото с температура 75°C, изходяща топло-носима материя от тялото с температура 65°C при температура на въздуха 20°C в отопляемото помещение.

Могат ли да се използват топломери при панелните тела?

Топломери се използват стандартно и при панелните тела. Самият монтаж на топломери на телата би трябвало да се извършва от специализирана фирма.

Съществува ли възможност сам да си поправя механичната повреда на боята върху отоплителните тела RADIK и KORALUX?

Боя за поправка – CRAMER

Боята за поправка с четчица е предназначена за поправяне на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.

 
 
Керамичен емайлов спрей

Kерамичният емайлов спрей е предназначен за поправка на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.

Повече информация за повърхностната обработка.

Панелни отоплителни тела - RADIK

Как да заменим глидерния радиатор с панелен?

За бързо заменяне на глидерните чугунени или стоманени тела със свързваща стъпка 500 мм е предназначен моделът RADIK KLASIK - R. Големината на новото тяло може да намерите лесно в тази таблица. Тук ще намерите подходящата големина на новото тяло в случай, че не се променят параметрите на отоплителната система, нито на обекта (саниране, нови прозорци и др.).

Шаблонът за монтаж на RADIK в изпълнение Ventil Kompakt се състои от четири части, от които инсталаторът трябва да си избере при поръчката. Какво трябва да има предвид?

Монтажният шаблон може да бъде използван при всички модели панелни отоплителни тела на фирма „КОРАДО“ с долно свързване със стъпка 50 мм. Става въпрос за следните модели панелни отоплителни тела:

 • RADIK VK
 • RADIK VKU
 • RADIK VKL
 • RADIK COMBI VK
 • RADIK VKM
 • RADIK PLAN VK
 • RADIK PLAN VKL
 • RADIK PLAN VKM
 • RADIK PLAN VERTIKAL - M
 • RADIK LINE VERTIKAL - M
 • RADIK HYGIENE VK
 • RADIK CLEAN VK
 • RADIK RC VKU
 • RADIK RC PLAN VK
 • RADIK RC PLAN VKL

Монтажният шаблон се състои от 2 основни части – метал / фиксираща планка / и свързваща част. При всяка от тях има избор от два варианта:

Избор на „Метал“:

Зависи от модела и типа монтирани отоплителни тела.

Метал 100 Метал 155
предназначен за всички модели (освен тип VKU 33 ) за всички модели без изключение

Избор на „Свързваща част“:

Зависи от типа арматура за свързване на отоплителното тяло.

Свързваща част с вътрешни резби G½ Свързваща част с външни резби G¾
за арматури с външна свързваща резба G ½ напр. затварящо завинтване (ако са използвани тръби от черна стомана) за арматури с гайка с вътрешна резба G¾ напр. компактна арматура тип "H"* (ако са използвани тръби от мед, пластмаса или комбинация от пластмаса и метал)

* Внимание:

2 бр. редуктори ½" на ¾", които са необходими за свързване на отоплителните тела със свързващата арматура, се използват при монтажа на отоплителното тяло.

Важно в практиката:

Вж. упътване за използване на монтажния шаблон 

 

Използване на монтажен шаблон

Как се променя разположението на извода за входяща и изходяща вода при изпълнение Ventil Kompakt в зависимост от разположение на долно свързване вдясно, вляво или централно с принудител

Долно дясно свързване:

модел RADIK VK при типове 10, 11, 20, 21, 22, 33

модел RADIK VKU при типове 20, 21, 22, 33

модел RADIK COMBI VK при тип 22

Долно ляво свързване:

модел RADIK VKL при типове 10, 11, 20, 21, 22, 33

модел RADIK VKU при типове 20, 21, 22, 33

 

Важно в практиката:

Изводите за тръбите на входящата и изходяща вода имат стъпка 50 мм и изводът за входящата вода винаги е този по-отдалечения от вентила – вж. иконите:

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all