Качество и сертификат за продукти с марка KORADO

Отоплителни тела

Марката KORADO е гаранция за високо качество, дълготрайност, върхови технически параметри и конкурентноспособни цени. В момента предлагаме системно решение в областта на отоплението,  чиято традиционна основа е широкият асортимент панелни отоплителни тела RADIK, тръбни отоплителни тела KORALUX, дизайнерски тела KORATHERM и конвектори KORADO. Ново в нашата производствена програма е широката гама от локални вентилационни и рекуперационни единици, които значително разширяват производственото портфолио на нашето дружество. Във всички наши производствени заводи разполагаме с най-модерната технология в бранша, което се потвърждава и от получаването на сертификат, който удостоверява съответствието на системата на производство с международния стандарт на нормата ISO 9001:2015.                      

На взискателния европейски пазар високото качество на нашите отоплителни тела се потвърждава и от спечелването на правото да се използват националните марки за качество RAL (Германия). Изпълняваме също така и изискванията на нормите на други важни пазари напр. руския с марката GOST, украинския. Тези марки декларират, че трайно се изпълняват определените изисквания за качество на материала, конструкцията, производството и редовния контрол на всички наши отоплителни тела.     

Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 в комбинация с марките за качество гарантират най-висока степен в постигането на трайно качество на изделията и на всички дейности на дружество „КОРАДО“ АД на европейските и световни пазари. 

 

 

 

Хигиенна атестация

Панелните отоплителни тела RADIK в изпълнение HYGIENE т.е. моделите RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE и RADIK HYGIENE VK са изпробвани в специализирани акредитирани лаборатории и спечелиха хигиенна атестация (RADIK HYGIENE - HYGIENE VKRADIK CLEAN - CLEAN VK) за използване в здравни заведения и в производства, където се изисква висока хигиена и чистота.

За панелните отоплителни тела RADIK, тръбните отоплителни тела KORALUX и дизайнерските отоплителни тела KORATHERM също получихме хигиенни сертификати издадени от Полския национален институт за обществено здраве (National Institute of Public Health / National Institute of Hygiene).

Декларация за експлоатационните характеристики и обозначение CE за отоплителни тела

За отоплителните тела RADIK, KORALUX, KORATHERM и пълния асортимент конвектори KORADO издадохме Декларация за експлоатационните характеристики, изготвена в съответствие с разпоредба на Европейския парламент и Съвета на ЕС № 305/2011. Декларацията за експлоатационните характеристики замества европейската Декларация за съответствие след като е премахната директивата на Съветана ЕС 89/106/EHS. Декларацията за експлоатационните характеристики включва, освен характерните качества на изделието, и неговото предназначение. Чрез обозначението CE на изделията и в техническата документация производителят показва, че поема пълна отговорност за съответствията на посоченото изделие с изискванията описана в Декларацията за експлоатационните характеристики.

Сертификационният процес в съответствие с валидното европейско законодателство е проведен от Машиностроителен изпитателен институт, лицензирано лице 1015, Бърно. 

Топлинни мощности

Измерванията на топлинните мощности на всички отоплителни тела KORADO са извършени в акредитирани лаборатории съгласно хармонизираната норма  EN 442.

Гаранция

RADIK, KORALUX, KORATHERM

Предоставеният гаранционен срок за херметичност и посочените стойности на топлинни мощности, както и техническите параметри на отоплителните тела разположени в топло-водни системи, важат за отделните производствени серии последния начин:

RADIK панелни отоплителни тела
10 години от датата на продажба (важи за телата доставени след 1. 9. 2007 г.)

Конвектори KORADO
10 години от датата на продажба за херметичност на топлообменника,

 2 години за цялото изделие

KORALUX   отоплителни тела за бани, KORATHERM дизайнерски отоплителни тела
5 години от датата на продажба

KORALUX – E електрическо тяло за баня

2 години от датата на продажба

Производителят не носи отговорност за деформации и повреди на телата причинени по време на транспортирането им, манипулирането с тях и складирането. Гаранцията също така не се отнася за механични и други повреди възникнали по време на непрофесионално извършване на монтажа на отоплителните тела, нито за щетите възникнали поради лоша електрическа или топлинно-техническа инсталация. Подробните експлоатационни и гаранционни условия заедно с начина на рекламации са посочени в търговските условия за доставка на дружество "КОРАДО" АД.

Дружество "КОРАДО" АД запазва правото си напромяна на техническите спецификации без предизвестие.

Локални вентилационни единици

Дружество "КОРАДО" АД предоставя за уреда законната гаранция от

2 години, като тази гаранция важи само в случай, че уредът е

Инсталиран професионално и с него е боравено правилно.

Декларация за съответствие
Локалните вентилационни и енергоспестяващи единици отговорят

На разпоредбите на директива 1999/5/EU на Съвета на Европейския

съюз.

 

 

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all