Качество и сертификат за продукти с марка KORADO

Отоплителни тела

Марката KORADO е гаранция за високо качество, дълготрайност, върхови технически параметри и конкурентноспособни цени. В момента предлагаме системно решение в областта на отоплението,  чиято традиционна основа е широкият асортимент панелни отоплителни тела RADIK, тръбни отоплителни тела KORALUX, дизайнерски тела KORATHERM и конвектори KORADO. Ново в нашата производствена програма е широката гама от локални вентилационни и рекуперационни единици, които значително разширяват производственото портфолио на нашето дружество. Във всички наши производствени заводи разполагаме с най-модерната технология в бранша, което се потвърждава и от получаването на сертификат, който удостоверява съответствието на системата на производство с международния стандарт на нормата ISO 9001:2015.                      

На взискателния европейски пазар високото качество на нашите отоплителни тела се потвърждава и от спечелването на правото да се използват националните марки за качество RAL (Германия). Изпълняваме също така и изискванията на нормите на други важни пазари напр. руския с марката GOST, украинския. Тези марки декларират, че трайно се изпълняват определените изисквания за качество на материала, конструкцията, производството и редовния контрол на всички наши отоплителни тела.     

Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 в комбинация с марките за качество гарантират най-висока степен в постигането на трайно качество на изделията и на всички дейности на дружество „КОРАДО“ АД на европейските и световни пазари. 

 

 

 

Хигиенна атестация

Панелните отоплителни тела RADIK в изпълнение HYGIENE т.е. моделите RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE и RADIK HYGIENE VK са изпробвани в специализирани акредитирани лаборатории и спечелиха хигиенна атестация (RADIK HYGIENE - HYGIENE VKRADIK CLEAN - CLEAN VK) за използване в здравни заведения и в производства, където се изисква висока хигиена и чистота.

За панелните отоплителни тела RADIK, тръбните отоплителни тела KORALUX и дизайнерските отоплителни тела KORATHERM също получихме хигиенни сертификати издадени от Полския национален институт за обществено здраве (National Institute of Public Health / National Institute of Hygiene).

Декларация за експлоатационните характеристики и обозначение CE за отоплителни тела

За отоплителните тела RADIK, KORALUX, KORATHERM и пълния асортимент конвектори KORADO издадохме Декларация за експлоатационните характеристики, изготвена в съответствие с разпоредба на Европейския парламент и Съвета на ЕС № 305/2011. Декларацията за експлоатационните характеристики замества европейската Декларация за съответствие след като е премахната директивата на Съветана ЕС 89/106/EHS. Декларацията за експлоатационните характеристики включва, освен характерните качества на изделието, и неговото предназначение. Чрез обозначението CE на изделията и в техническата документация производителят показва, че поема пълна отговорност за съответствията на посоченото изделие с изискванията описана в Декларацията за експлоатационните характеристики.

Сертификационният процес в съответствие с валидното европейско законодателство е проведен от Машиностроителен изпитателен институт, лицензирано лице 1015, Бърно. 

Топлинни мощности

Измерванията на топлинните мощности на всички отоплителни тела KORADO са извършени в акредитирани лаборатории съгласно хармонизираната норма  EN 442.

Гаранция

RADIK, KORALUX, KORATHERM

Предоставеният гаранционен срок за херметичност и посочените стойности на топлинни мощности, както и техническите параметри на отоплителните тела разположени в топло-водни системи, важат за отделните производствени серии последния начин:

RADIK панелни отоплителни тела
10 години от датата на продажба (важи за телата доставени след 1. 9. 2007 г.)

KORALUX   отоплителни тела за бани, KORATHERM дизайнерски отоплителни тела
5 години от датата на продажба

KORALUX – E електрическо тяло за баня

2 години от датата на продажба

Производителят не носи отговорност за деформации и повреди на телата причинени по време на транспортирането им, манипулирането с тях и складирането. Гаранцията също така не се отнася за механични и други повреди възникнали по време на непрофесионално извършване на монтажа на отоплителните тела, нито за щетите възникнали поради лоша електрическа или топлинно-техническа инсталация. Подробните експлоатационни и гаранционни условия заедно с начина на рекламации са посочени в търговските условия за доставка на дружество "КОРАДО" АД.

Дружество "КОРАДО" АД запазва правото си напромяна на техническите спецификации без предизвестие.

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all