Авторски права

Собственик и оператор на интернет страниците www.korado.bg е дружество "КОРАДО" АД със седалище "Бржи Хубалку" 869, Ческа Тршебова, записано в търговския регистър, воден при Областния съд в Храдец Кралове, отдел Б, партида 1500, Идент. № 25255843, Дан. № CZ25255843, което е в съответствие със закон № 121/2000 Сб., авторски закон, упълномощено да осъществява имуществено право над тези интернет страници (по-долу само „Оператор").

Операторът притежава всички авторски права на цялото съдържание, което Операторът помества на страници www.korado.bg, в това число текстове, дизайн на страниците, технически скици, графики, всички илюстрации на тези страници, както за избора и начина на подреждане на файловете, съдържащи се в тези страници.

Правата и задълженията на Оператора и потребителите при използване на тези страници се ръководят от тези Правила за използване на интернет страниците www.korado.bg (по-долу само „Правила“). Тези Правила се отнасят за всички лица, които посещават тези страници (по-долу само „Потребители“). Потребителят изразява съгласие с тези Правила с това, че влиза в някоя от www страниците на Оператора, или ако по някакъв начин използва някаква информация поместена в рамките на www страниците на Оператора.

Публикуването на каквито и да било сведения или информация на страниците на www.korado.bg, с изключение на този документ, няма характер на правно действие, освен ако в отделните случаи изрично не бъде определено по друг начин.

Цялата информация и всички факти публикувани на страниците www.korado.bg имат само ориентировъчен характер и се предоставят без никакви гаранции за актуалност, вярност, правдивост или пълнота. Операторът в никакъв случай не носи отговорност за някаква щета или вреда възникнала при използване или невъзможност за използване на информацията от тези страници.

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all