Авторски права

Собственик и оператор на уебсайта www.korado.bg е дружество KORADO, a.s., със седалище Bří Hubálků 869, Česká Třebová, вписано в публичния регистър, воден в Областния съд в Храдец Кралове, раздел Б, партида 1500, ИД № 25255843, № по ДДС: CZ25255843 (наричано по-долу "Оператор"), което в съответствие със закон № 121/2000 Сб., Закон за авторското право, има право да упражнява правата на собственост върху уебсайта www.korado.bg.

С посещаването на уебсайта www.korado.bg и неговото използване потребителят се съгласява с условията за използване, изложени в този документ.

Операторът притежава всички авторски права върху цялото съдържание, което той помества на уебсайта www.korado.bg, включително текстове, дизайн на уебсайта, технически скици, графики, всички изображения на този уебсайт, както и върху подбора и подредбата на файловете, съдържащи се на този уебсайт. Забранено е копирането, разпространението, модифицирането или предоставянето на достъп до съдържанието на този уебсайт на трети лица с търговска цел без съгласието на Оператора.

При посещаването и използването на уебсайта www.korado.bg потребителят няма право:

  • да причинява вреда на други лица, особено на непълнолетни, или да нарушава тяхното право на лична свобода;
  • с използването на уебсайта да нарушава етичните принципи;
  • да нарушава права на интелектуална собственост или други права на собственост;
  • да предава данни, съдържащи вируси, троянски коне или друг вид програми, които могат да повредят данни;
  • да пренася, съхранява или предава хипервръзки или съдържание, за което не притежава права, по-специално когато такива връзки или съдържание нарушават задължение за поверителност или са в противоречие със закона.

Операторът може да откаже на потребителя достъп до уебсайта www.korado.bg по всяко време, по-специално ако потребителят наруши някое от задълженията, изброени по-горе.

Публикуването на каквито и да било данни или информация на уебсайта www.korado.bg, с изключение на този документ, не представлява предложение за сключване на договор или друго правно действие, освен ако в отделни случаи не е изрично посочено друго.

Цялата информация и фактически данни, публикувани на уебсайта www.korado.bg, имат само насочващ характер и се предоставят без гаранция за актуалност, точност, достоверност или пълнота. В никакъв случай Операторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи в резултат на използването или невъзможността за използване на информация от уебсайта www.korado.bg.

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all