Ilustrační obrázek

Качествено отопление. Вече 55 години.

Ние сме динамично чешко дружество с международно участие и сме сред първите световни производители на стоманени отоплителни тела. В качеството на нашите изделия за периода на петдесетгодишната история на фирмата са се убедили повече от 30 милиона клиенти от различни световни дестинации. Нашата философия се състои в това да предлагаме комплексно решение за отопление, за да задоволим изискванията и на най-взискателните клиенти.

Нашата главна производствена програма включва панелни отоплителни тела RADIK, тръбни отоплителни тела KORALUX, дизайнерски отоплителни тела KORATHERM и пълен асортимент конвектори.

Непрекъснато разширяваме своята производствена програма, не само с нови модели отоплителни тела, но и с изцяло нови технологии и изделия. Потвърждение на тази тенденция е успешното придобиване на дружество „Ликон Хийт ООД”, благодарение на което разширихме производствената си програма с пълен асортимент подови, стоящи, стенни и специални конвектори.

Нов проект за нас е и въвеждането на широка гама от локални вентилационни и енергоспестяващи единици, които още повече обогатяват производственото портфолио на нашето дружество.

Изследване и развитие

Изследване и развитие

Нашата цел е да осигурим максимално качество на продукцията и подходящи технически параметри на нашите продукти, поради което използваме услугите на водещи местни и чуждестранни експерти в областта на техническото и дизайнерското развитие и си сътрудничим тясно с Техническия университет в град Либерец.

Това ни позволява редовно да разширяваме продуктовата си гама, да подобряваме произвежданите продукти и да повишаваме техните технически, функционални и естетически параметри.

Също така си сътрудничим с редица местни и чуждестранни външни сътрудници и съсловни организации. Благодарение на редовните контакти с клиенти, специалисти и неспециалисти, ние придобиваме незаменим директен опит от практиката, който след това прилагаме в по-нататъшното техническо развитие и производство.
Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда

Последователният ни подход към грижата за околната среда още във фазата на проектиране на новия производствен завод ни постави сред най-екологичните и щадящи околната среда производители в областта на машиностроенето не само в Чешката република, но и в европейски контекст. За това свидетелстват например енергоспестяващото оползотворяване на топлината по време на производствения процес, цялостно разработената система за управление на отпадъците, управление на химикалите, предотвратяването на сериозни аварии и подробното изследване на качеството на отпадъчните води. Извършваме годишни одити на всички производствени процеси, свързани с опазването на околната среда.

Референции

История и традиции

1965
1990
1996
1997
1998
2002
2006
2007
2013
2018
2020
1965

Регионът на Чешка Тршебова е известен с дългогодишната си традиционна местна металообработваща промишленост, която датира от 1909 г. Много компании са престанали да съществуват с течение на времето, много от тях са били погълнати от други, а някои са били трансформирани в нови предприятия. От възникването си машиностроителната компания в Чешка Тршебова след многобройни промени в името, организационната структура, продуктовата гама и собствениците си през 1990 г. се превръща в най-големия чешки производител на отоплителни тела, датира от 1949 г. Първоначално като Местно стопанско предприятие, а след това като предприятия Kovovýroba и Koventa. Със създаването на машиностроителната компания Koventa през 1965 г. започва да се пише историята на акционерното дружество KORADO. Но Чешка Тршебова трябваше да изчака до 1989 г. за това. Оттогава марката KORADO е неразделна част от региона!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

През 1990 г. е произведено първото панелно отоплително тяло RADIK D91. С него се въвеждат няколко важни нововъведения, като например страничното покритие на радиатора и използването на решетка на горния капак. Това означава значително подобряване на външния му вид по това време. Това е първият модел на отоплително тяло с това име, и обозначението RADIK се запазва до днес, цели 30 години.

1996

Започва строителството на нов производствен завод на KORADO на стойност почти 3 милиарда чешки крони.

1997

Начало на производството в новия производствен завод и придобиване на сертификат ISO 9001.

1998

През 1998 г. е придобит 98% дял от бившия германско-български производствен завод в гр. Стражица, България и е създадено дъщерно производствено дружество КОРАДО България. Впоследствие този обект е значително ремонтиран и модернизиран, за да отговаря на високите европейски производствени параметри, и е поставено началото на производството на панелни отоплителни тела RADIK. Те се произвеждат тук в почти същата гама, както в завода майка, и служат за задоволяване на пазарите в Югоизточна Европа. Понастоящем България обслужва пазарите на Румъния, Украйна, Унгария, Франция, Босна и Херцеговина и, разбира се, местния български пазар. През 2018 г. това дъщерно дружество е произвело 467 497 броя панелни тела. Останалите дялове от дружеството се притежават от местни институции и индивидуални инвеститори. Акциите му се търгуват свободно на Българската фондова борса в София.

2002

Преструктуриране на най-големите дъщерни дружества и постигане на съществен положителен обрат в резултатите на компанията.

2006

Рекорден брой произведени и продадени продукти - за първи път в историята произведохме и продадохме повече от 2 милиона панелни отоплителни тела.

2007

През 2006 г. и 2007 г. производственият капацитет на новия завод KORADO в Чешка Тршебова вече не беше достатъчен, за да отговори на изискванията за капацитет. Поради това е взето решение да се увеличи производственият капацитет на завода. Като част от проекта NZK II е въведена в експлоатация четвърта линия за заваряване с голям капацитет, както и допълнителни преси за производство на корпуси и разширени зони за обработка. Пусната е в експлоатация втора линия за опаковане, както и втора линия за пресоване за производство на покрития на отоплителни тела. Вторият отдел на бояджийския цех, която дотогава е бил само конструктивно подготвен като резервна част за по-нататъшно развитие, също е завършен и пуснат в експлоатация. Проектът NZK II увеличава производствения капацитет на завода на KORADO в Чешка Тршебова от два на три милиона отоплителни тела годишно.

2013

Включването на дружеството LICON HEAT в групата KORADO през 2013 г. е значителна стъпка към укрепване на позицията на цялата група на европейския пазар. Благодарение на това придобиване продуктовата гама е разширена и включва пълна гама от подови, настолни, стенни и специални конвектори. Традицията за производство на конвектори с марката LIKOV датира от 1968 г. С течение на времето компанията се модернизира и през 2004 г. променя името си на LICON HEAT. Заедно с тези промени компанията пуска на пазара нов топлообменник, а с него и нова бизнес стратегия за износ. Дъщерното дружество на LICON HEAT в град Либерец, Северна Чехия, произвежда около 25 000 конвектора годишно. Повечето от тях са предназначени за големи чуждестранни строителни проекти, но значителна част от тях са предназначени и за чешките домакинства под марката на групата KORADO. Новост тази година е пълното портфолио от съвсем нови подови конвектори KORAFLEX.

2018

От създаването си през 2009 г. чешката компания ThermWet s.r.o. разработва, произвежда, проектира и доставя оптимални вентилационни системи с рекуперация на топлина за семейни къщи, апартаменти и малки търговски обекти в Чешката република и Словакия. За KORADO a.s. това е логична стъпка, при която конвенционалните методи за отопление се допълват от енергоспестяващи системи за използване на топлината.

2020

От появата на първия модел RADIK досега са изминали 30 години, продадени са над 40 милиона броя и той е спечелил клиенти по целия свят със своето качество и широка гама от продукти. Въпреки това има още какво да се развива. Иновациите доведоха радиаторите RADIK до типа с универсално свързване към отоплителна система RADIK VKM8, който е последната новост под марката KORADO.

Група КОРАДО

Понастоящем Група КОРАДО се състои от три производствени и три търговски дружества. Дългосрочната ни стратегия е постепенно да разширяваме производствената си програма и да извършваме допълнителни придобивания, което ще ни позволи да запазим водещата си позиция на европейския пазар в сегмента отопление.

KORADO, a.s.

"През 1996 г. и 1997 г. построихме изцяло нов завод в Чешка Тршебова за производство на отоплителни тела RADIK и KORALUX. Това съоръжение, построено с инвестиция от почти 3 милиарда чешки крони, и досега е най-модерният завод от този вид в цяла Европа. Уникалността на сградата, която бързо се превърна в доминираща забележителност в целия региона, се доказва от престижната награда ""Строеж на годината"", която получихме през 1998 г. През 2007 г. започна внедряването на четвъртата производствена линия и свързаните с нея технологии. Тази инвестиция в размер на около 700 млн. чешки крони е втората по големина в историята на нашата компания и ни донесе не само повишена ефективност на производството, но и увеличен капацитет. Между 2010 и 2011 г. направихме още една инвестиция в инсталирането на нова технология за капилярно запояване на отоплителни тела KORALUX, с цел доставки на по-голямо количество радиатори за баня с по-високо качество. Понастоящем основни в програмата на производствения завод в Чешка Тршебова са панелните отоплителни тела RADIK, тръбните отоплителни тела KORALUX и дизайнерските отоплителни тела KORATHERM."

LICON HEAT s.r.o.

"ЛИКОН ХИЙТ" ООД Решителна крачка към укрепване на нашата позиция на европейския пазар беше успешното придобиване на дружество "ЛИКОН ХИЙТ" ООД реализирано на 1 октомври 2013 год., благодарение на което производствената програма се разшири с пълен асортимент от подови, стоящи, стенни и специални конвектори. Включването на дружество "ЛИКОН ХИЙТ" в Групата "КОРАДО" е значителна крачка в дълготрайната ни стратегия да инвестираме в иновативни и прогресивни технологии, както и в нови продукти и продуктови решения, които да задоволяват растящото търсене от страна на нашите клиенти. LICON HEAT s.r.o. Průmyslová zóna Sever 460 11 Liberec 11 Тел: + 420 485 131 157 Имейл: info@licon.cz Уеб: www.licon.cz

KORADO Bulgaria AD

През 1998 г. придобихме 98,2% дял в първоначално германско-български производствен завод в Стражица, България. Впоследствие ние значително обновихме и модернизирахме този обект, за да отговоря на високите европейски производствени параметри, и започнахме в него производството на панелни нагреватели RADIK там. Те се произвеждат тук в почти същата продуктова гама, както в завода-майка, и се използват за снабдяване на пазарите в Югоизточна Европа.

ThermWet s.r.o.

"На 1 август 2018 г. ThermWet s.r.o., друга Чешка компания, стана част от Група КОРАДО, благодарение на което продуктовото портфолио беше разширено с централни рекуператори. Те се превръщат в обичайна съставна част от жилищното строителство и Група КОРАДО, като най-големият производител на отоплителни тела в страната, иска да бъде активна в динамично развиващата се област на контролираната вентилация и рекуперацията на топлина. От създаването си през 2009 г. чешката компания ThermWet s.r.o. разработва, произвежда, проектира и доставя оптимални вентилационни системи с рекуперация на топлина за къщи, апартаменти и малки търговски обекти в Чешката република и Словакия. За ""КОРАДО,"" АД това е логична стъпка, когато класическите начини за отопление се допълват от енергоспестяващи системи за оползотворяване на топлината. ThermWet s.r.o. Vlárská 1454/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves Mob.: +420 775 973 717 E-mail: info@thermwet.cz web: www.thermwet.cz"

Търговски дружества

Търговски дружества карта
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all