Обработка на лични данни

Събиране на информация и нейното използване

Достъпът до сайта www.korado.bg може да бъде дадено от страна на Оператора чрез предоставяне на някои лични данни от страна на Потребителя в съответствие със закон No. 110/2019 относно защитата на лични данни и, когато е приложимо, в съответствие с други правни разпоредби. В тези случаи, Операторът ще обработва тези данни в съответствие с приложимите законови разпоредби. Чрез предоставянето на тези данни, Потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни от Оператора.

Предаване на лични данни

Операторът си сътрудничи с лица, които му предоставят различни услуги. Тези лица, ако имат право на това, могат да обработват личните данни на Потребителя, но могат да използват тази информация само за изпълнение на задълженията си и не трябва да я използват за други цели. Операторът не продава, прехвърля или разкрива лични данни на трети страни.

Въпреки това Операторът си запазва правото да предаде всякакъв вид данни, които биха били изискани в съответствие със законовите разпоредби, да защити целостта на мрежата, да отоговори на изискванията на Потребителя или при съдебни производства и разследвания от обществен итерес.

В случай че Потребителят желае да коригира личните данни, които Оператора може да притежава, той/тя трябва да ги изиска чрез e-mail info@korado.cz или чрез пощенския адрес на Оператора посочен на страницата.

Кодове на трети страни

На този уебсайт използваме кодове на компанията Google, Inc. (наричана по-нататък "Google"), за да ни помогнат да анализираме поведението на посетителите на уебсайта.

Google Analytics

Тези уебсайтове използват услугата Google Analytics, предоставена от компания Google. Услугата Google Analytics използва "cookies", които представляват текстови файлове, съхранявани на вашия компютър, за да анализират как Потребителите използват този уебсайт. Информацията , генерирана от cookies, относно използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде прехвърлена и съхранявана от компанията Google на сървърите в САЩ.

Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта и отчитането на дейностите на неговия оператор и за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с дейностите на уебсайта и използването на Интернет като цяло. Google също така може да предостави тази информация на трети страни, ако се изисква от закона, или ако тези трети страни ще обработват информацията за Google. Google няма да свърже вашия IP адрес с други налични данни. Можете да откажете използването на "cookies" като направите нужните настройки в своя браузър, но имайте предвид, че в този случай може да не използвате пълната функционалност на уебсайта. Чрез използването на този уебсайт, Вие се съгласявате Google да обработва данните Ви по начина и за целите, посочени по-горе.

За допълнителна информация относно Google Analytics и защита на личните данни посетете: http://www.google.com/intl/bg/privacy/privacy-policy.html.

За да предотвратите проследяване, можете да инсталирате добавка на своя браузър: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

"Cookies"е информация, която се прехвърля от уебсайта на твърдия диск на Потребителя. Cookies позволяват на уебсайта да запамети важна информация, за да улесни ползването от Потребителя.

Както повечето, така и уебсайтовете на Оператора, използват cookies. Въз основа на анонимни данни, Операторът проследява общия брой посетители на тези уебсайтове.

Ако Потребителят не желае да използва cookies или ако иска браузъра да го информира относно използването им, той трябва да избере съответната опция в браузъра си. В случай че Потребителят забрани всички cookies, то той няма да има възможност да използва някои функции на тези уебсайтове.

Връзки към други уебсайтове

Сайтът www.korado.bg съдържа връзки към сайтове, които Операторът не контролира. В случай че Потребителят посети някой от тези уебсайтове, той трябва да е наясно с техния начин на защита на личните данни. Операторът не носи отговорност за процедурите и политиките на други обекти.

Промени в политиката за защита на лични данни

Операторът запазва правото си да променя политиката си за защита на лични данни по всяко време, като текущото състояние винаги ще бъде публикувано на уебсайта.

Поведение на потребителите

При използването на тези уебсайтове, Потребителят не трябва да пречи на безопасността им, не трябва да ги използва за прехвърляне на злонамерени файлове или да се опитва да получи достъп до обществено недостъпни уебсайтове. Потребителят също така трябва да спазва авторските права на Оператора на тези уебсайтове.

Търговски марки

Някои имена или наименования на продуктите и компаниите, изброени на този уебсайт, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици и следователно са защитени от приложимите закони. Необходимо е да се запознаете с тези правила за по-нататъшната им употреба.

Отговорност и юрисдикция

Възможните рискове, породени от използването на този сайт са изцяло за сметка на Потребителя и Операторът не носи отговорност за тях. Всички спорове, пороизтичащи от използването на този уебсайт ще се разглеждат от местния съд в Чешката република и в съответствие със законите в Чешката република.

Разпоредбите на тези Правила, които по някаква причина стават неприложими, ще се считат за отделими от останалите договорености, а тяхната валидност и приложимост няма да бъдат засегнати от това.

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all