Закрепване на под - изпълнение HORIZONTAL

Дизайнерските отоплителни тела KORATHERM в изпълнение HORIZONTAL, а именно типове 20, 21 и 22 до максимална височина Hmax = 588 mm могат да бъдат закрепени на под с помощта на специални стоящи конзоли. Тези тела могат да бъдат поръчани и без заварени окачалки за закрепване на стена. За закриване на основния панел на стоящата конзола може да се поръча пластмасово покритие.

Брой на конзолите
При модел KORATHERM HORIZONTAL до дължина L = 2000 mm се използват за закрепване две, а при дължина L = 2300, 2600 и 3000 mm три стоящи конзоли. За закриване на основната планка на стоящата конзола може да се поръча пластмасово покритие.

Разположение на конзолите и таблица на размерите

Разполагане

Конзола за закрепване на пода

Дизайнерските отоплителни тела KORATHERM в изпълнение HORIZONTAL при тип 20, 21 и 22 до височина Hmax = 588 mm могат да бъдат закрепвани на пода с помощта на Стояща конзола KORATHERM.

Стояща конзола KORATHERM

за тип 20, 21за тип 22Адаптер за стоящи конзоли RADIK и KORATHERMПокритие за стояща конзола KORATHERM
  • Комплектът съдържа една конзола, всички необходими материали за закрепване, упътване за монтаж
  • Използване до височина Hmax = 588 mm
  • Отделните части са боядисани стандартно с бяла боя
  • Максималното отвесно натоварване на конзолата е 1000 N

Поръчване на конзолите и аксесоари

Тип№ за поръчка
Стояща конзола KORATHERM за тип 20, 21Z-U580-XY
Стояща конзола KORATHERM за тип 22Z-U581-XY
Покритие за стояща конзола KORATHERM – бялоZ-U582
Адаптер за стоящи конзоли RADIK и KORATHERMZ-U402

Предлагаме стоящи конзоли в цветово изпълнение според нашия каталог на цветовете.
Номерата за поръчка на стоящите конзоли са Z-U580-XY и Z-U581-XY. Позиции XY означават код на боята (вж. каталог на цветовете стр. 34). Основното цветово изпълнение е бяло RAL 9016, останалите цветове се доплащат с 20%.