Данни за закрепване на панелните отоплителни тела RADIK височина 200 мм

Панелните отоплителни тела RADIK с височина 200 mm могат да се закрепят на стената и на пода. Стандартно телата се доставят заедно с необходимия брой "Делени конзоли плюс" предназначени за монтаж на тялото към стена.

Монтажът към пода се извършва с помощта на специални стоящи конзоли Z-U400, които трябва да се поръчат отделно, защото не са част от доставката.

Отоплителните тела до дължина 1800 mm се закрепват винаги с помощта на две конзоли, отоплителните с дължина 1800 mm и по-дълги се закрепват винаги с помощта на три конзоли.

Закрепване на стена

Тип2233
X187÷9787÷97
X2137÷147192÷202

Стойностите X2 при отоплителните тела в изпълнение PLAN са поголеми с 2 mm.

Закрепване на под

Поръчване на конзолите

Тип№ за поръчка
Делена конзола плюс - комплект 2 бр.Z-U556
Делена конзола плюс - комплект 3 бр.Z-U557
Стояща конзола за типове 22, 33Z-U400