• предназначена преди всичко за отоплителни тела без заварени окачалки – модел RADIK VKU и модели в изпълнение RADIK RC
  • но може да се използват и за всички останали модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 и 11 всички модели
  • при отоплителни тела с дължина 1800 mm и по-дълги е необходимо да се използват три конзоли като третата е разположена в средата на дължината им
  • изборът зависи от височината на отоплителното тяло H
  • поцинковани метални части, държачът на решетката е боядисан с бяла боя
  • има предпазител срещу повдигане на отоплителното тяло
  • позволява закрепване на стена на разстояние D = 30 mm от стената
  • използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
  • максималното отвесно натоварване на конзолата е 1200 N

Начин на закрепване

Комплектът съдържа

  • 2 x конзоли, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Забележка: Максимално хоризонтално натоварване в напречна посока (перпендикулярно на стената) 220 N

ТипH (mm)B (mm)C (mm)№ за поръчка
Компактна конзола Plus30082114Z-U551
400182114Z-U552
500282114Z-U553
600382114Z-U554
700482114Z-U550
900682114Z-U555