KORALUX Изчисляване на топлинната мощност

Програма за изчисляване на топлинната мощност KORALUX

Изчисляване на топлинната мощност според дефинирани параметри от потребителя (температура в помещението, температурен спад, размери и топлинна мощност на тялото). Потребителят може да запази в базата данни избрания модел тяло и да работи с него по-нататък. Апликацията работи в среда MS Excel 2007 и по-висока, необходимо е разрешение на Макро защитена апликация. Потребители, които използват операционна система Windows XP, трябва най-напред да запазят апликацията на локалния пункт на потребителя и след това оттам да я пуснат. При пускане на апликацията директно от уебсайта, не е гарантирана 100% финкционалност.

Korado Software.xlsm (295 kB)