RADIK Изчисляване на топлинната мощност

Програма за изчисляване на топлинната мощност RADIK

Изчисляване на топлинната мощност според дефинирани параметри от потребителя (температура в помещението, температурен спад, размери и топлинна мощност на тялото). Потребителят може да запази в базата данни избрания модел тяло и да работи с него по-нататък. Програмата работи в среда MS Excel 2003 и по-висока, необходимо е разрешение на Макро защитена апликация.

Korado Software.xls (1 MB)