KORABASE

Топлообменникът

Топлообменникът KORABASE е сърцето на конвектора . Hеговото приложение обаче, е далеч по-широко . Представете си, че искате Вашите отоплителни тела на практика напълно да се слеят с интериора . Можете да вградите обменниците в материали, от които интериорът Ви е компактно изграден, на местата, където те да ви необходими . Истинско дизайнерско решение, което осъществява и най-взискателните представи за запазване на дизайна на интериора.

Al/Cu топлообменник с ниско съдържание на вода KORABASE

Подходящ за индивидуална инсталация, особено на места, където се изисква компактност на интериора от гледна точка на използваните материали . При спазване на определени условия топлообменниците KORABASE могат да бъдат покрити с почти всякакъв материал, за да се слеят с пространството. Обменникът е изработен от медни тръби и алуминиеви ламели.

Естествена конвекция Естествена конвекция
Отопление Отопление
Щадящи за околната среда Щадящи за околната среда
Минимален разход на енергия Минимален разход на енергия
По-голяма мощност По-голяма мощност

Технически параметри

Широчина (mm)50, 100, 150, 200
Височина50, 110
Дължина (mm) от 800 до 3000 (на 200 мм стъпка)
Максимално работно налягане (Mpa)1,2
Максимална работна температура (°C)110 °C
Свързваща резбавътрешна G 1/2“
Мощност (W)вж. таблиците с мощностите и корекционните коефиценти за различните височини на кутиите според височината на покриване на обменника

Варианти на конвектори KORABASE

EconomicEconomicобменник без повърхностна обработка
ExclusiveExclusiveобменник с черно покритие

Топлинна мощност [W]

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

∆T = 50 °C Дължина
Тип 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Typ 11 269 344 419 494 568 643 718 793 868 942 1017 1092
Typ 21 542 697 851 1006 1161 1316 1471 1625 1780 1935 2090 2245
Typ 22 685 890 1095 1299 1504 1708 1913 2118 2322 2527 2731 2936
Typ 31 636 824 1011 1198 1385 1572 1760 1947 2134 2321 2508 2696
Typ 32 948 1227 1506 1784 2063 2342 2621 2900 3178 3457 3736 4015

температурен показател m = 1,3

Корекционен коефициент за различна височина на кутията н

H (m)0,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,600
kh1,0001,0511,1361,2071,2681,3221,3711,4161,457
Височината на кутията н (м) се измерва от долния край на ламелите на обменника. Пример: Преизчисляване на топлинната мощност на обменника KORABASE 30–180 за мощност на кутия с височина 0,45 м. Q = 1 708 × 1,322 = 2 258 W

Тегло и воден обем на топлообменниците

% от пропускателната площ> 7560504030
корекционен коефициент1,000,950,900,850,60
Под пропускателна площ се разбира пропускателната площ на обменника (ширина × дължина на отоплителното тяло) минус площта на вентилационната решетка (всички мерки са посочени в проценти %). Топлинната мощност на дадения конвектор се умножава по коефициента за корекция. Мощността на продуктите е измервана заедно с вентилационната решетка, затова не е необходимо да се преизчислява.

Сечения на телата

Монтаж и аксесоари

Други продукти