KORABASE

Топлообменникът

Топлообменникът KORABASE е сърцето на конвектора . Hеговото приложение обаче, е далеч по-широко . Представете си, че искате Вашите отоплителни тела на практика напълно да се слеят с интериора . Можете да вградите обменниците в материали, от които интериорът Ви е компактно изграден, на местата, където те да ви необходими . Истинско дизайнерско решение, което осъществява и най-взискателните представи за запазване на дизайна на интериора.

Al/Cu топлообменник с ниско съдържание на вода KORABASE

Подходящ за индивидуална инсталация, особено на места, където се изисква компактност на интериора от гледна точка на използваните материали . При спазване на определени условия топлообменниците KORABASE могат да бъдат покрити с почти всякакъв материал, за да се слеят с пространството. Обменникът е изработен от медни тръби и алуминиеви ламели.

Естествена конвекция Естествена конвекция
Отопление Отопление
Щадящи за околната среда Щадящи за околната среда
Минимален разход на енергия Минимален разход на енергия
По-голяма мощност По-голяма мощност

Технически параметри

Широчина (mm)50, 100, 150, 200
Височина50, 110
Дължина (mm) от 800 до 3000 (на 200 мм стъпка)
Максимално работно налягане (Mpa)1,2
Максимална работна температура (°C)110 °C
Свързваща резбавътрешна G 1/2“
Мощност (W)вж. таблиците с мощностите и корекционните коефиценти за различните височини на кутиите според височината на покриване на обменника

Варианти на конвектори KORABASE

EconomicEconomicобменник без повърхностна обработка
ExclusiveExclusiveобменник с черно покритие

Топлинна мощност [W]

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

∆T = 50 °C Дължина
Тип 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Typ 11 222 285 348 411 475 538 601 664 727 790 853 917
Typ 21 478 613 748 883 1019 1154 1289 1424 1559 1695 1830 1965
Typ 22 622 800 979 1158 1337 1516 1695 1874 2052 2231 2410 2589
Typ 31 669 870 1070 1271 1471 1672 1872 2073 2273 2473 2674 2874
Typ 32 969 1248 1526 1805 2084 2363 2641 2920 3199 3478 3757 4035
Typ 41 989 1274 1558 1843 2128 2412 2697 2981 3266 3551 3835 4120
Typ 42 1314 1692 2070 2448 2826 3204 3582 3961 4339 4717 5095 5473

Корекционен коефициент за различна височина на кутията н

H (m)0,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,600
kh1,0001,0591,1161,1711,2241,2781,3311,3841,438
Височината на кутията н (м) се измерва от долния край на ламелите на обменника. Пример: Преизчисляване на топлинната мощност на обменника KORABASE 30–180 за мощност на кутия с височина 0,45 м. Q = 1672 x 1,278 = 2137 W

Тегло и воден обем на топлообменниците

% от пропускателната площ> 7560504030
корекционен коефициент1,000,950,900,850,60
Под пропускателна площ се разбира пропускателната площ на обменника (ширина × дължина на отоплителното тяло) минус площта на вентилационната решетка (всички мерки са посочени в проценти %). Топлинната мощност на дадения конвектор се умножава по коефициента за корекция. Мощността на продуктите е измервана заедно с вентилационната решетка, затова не е необходимо да се преизчислява.

Сечения на телата

Монтаж и аксесоари

Други продукти