5 причини за избор на нашите конвектори

Предимства на нашите конвекторни отоплителни тела

  1. икономична експлоатация - бързо затопляне, ниско потребление на енергия, опазване на околната среда
  2. широка оферта, дизайнерски решения – за къщи и кооперации, административни сгради и нежилищни помещения
  3. модели за интериора, суха, влажна до мокра среда
  4. за всички източници на енергия (отоплитени помпи, газ, електричество, соларна топлина, дърва и биомаса)
  5. конвекторите отопляват и охлаждат благодарение на иновативното техническо решение