Дизайнерски модели подови конвектори

Дизайнерски модели подови конвектори

Преди приемането на поръчка за дизайнерски (атипичен) модел на подов конвектор е необходимо да се попълни съответният формуляр за атипични изделия, който се намира в секцията "За изтегляне", или може да го поискате от търговския отдел. Въз основа на попълнения формуляр си запазваме правото да преценим възможностите за реализация преди приемането на поръчката. Топлинната мощност не може да бъде гарантирана по никакъв начин, но производителят може, по желание на клиента, да представи прогноза на топлинната мощност.

Формуляри за атипично производство на подови конвектори и покриващи мрежи

Обща информация

За осигуряване на идеално свързване на подовите конвектори KORAFLEX, най-добре е в ъглите на помещенията да се използват ъглови части ъгловата част се доставя в комплект с ъглова решетка във всички предлагани изпълнение. Ъгловата част не влияе на топлинната мощност на отоплителното тяло и е предназначена единствено за визуално допълнение. Ъгловите части трябва да бъдат поръчвани заедно със съответните подови конвектори и решетки. В ъгловите части не е възможно да се поставят топлообменници, следователно те не отопляват.

За поръчка на ъглов вариант е необходимо да се уточни ъгълът α и общата ширина (A), която трябва да отговаря на производствената ширина на ваните на подовите конвектори При всички форми, включително и дъговидното изпълнение, е необходимо да се уточни ъгълът α и вътрешният или външният радиус (R – вътрешен, R – външен), както и общата ширина (A), която трябва да отговаря на производствената ширина на ваните на подовите конвектори.

ъглови части с максимална дълбочина (см)7
модел с дъговидна форма, дълбочина (см)8, 9, 11, 15 a 19
необходима е индивидуална преценка на възможността за изработка
изпълнение на ванатачерна поцинкована стомана
изпълнение на решеткатаалуминий, профил "Т", дърво, нeръждаема стомана Roll

решетките се поръчват винаги заедно с дизайнерския конвектор

Ъглови L

размери
ширина на канал A (см)1620283442
дължина L1, L2 (см)2030405050Дъговидни

Минималният вътрешен радиус на дъговидния модел трябва да бъде повече от 300 см . При поставяне на алуминиева решетка на дъговидния модел ще бъде използвана алуминиева решетка с "Т" профил на пружината и рамка с U профил (рамка с F профил не може да се използва за конвектора,   поради   конструктивни   причини).

Ъглови Z

Ъглови U