Естествена конвекция в сравнение с оптимализираната

Естествена конвекция
  • предаването на топлината в помещението се извършва в топлообменника, т.нар. регистър, който се състои от медена тръба и фиксираните механично върху нея алуминиеви ламели
  • чрез преминаването на топлата вода през топлообменника се нагрява тръбата, тя загрява ламелите, които започват да затоплят околния въздух
  • въздухът започва да се изкачва нагоре – настъпва т.нар. коминов ефект или конвекторна циркулация на топъл въздух в отоплителното тяло 

Oптимализирана конвекция

  • съществуват места с по-големи загуби на топлина. На такива места, където е необходимо да се увеличи ефективността при запазването на отличен дизайн, изберете подови конвектори с вентилатор и оптимализирана конвекция.
  • цялата производствена серия OC е оптимаизирана от гледна точка на шума, топлинната ефективност и разхода на електрическа енергия, необходима за експлоатацията на вентилаторите
  • иновативна и уникална технология за отопление и охлаждане