Обща информация - KORABASE

Тегло и воден обем на топлообменниците

Посоченото тегло не включва опаковката.

Вид11213141223242
кг/1 л.м.1,0871,8842,6993,6373,6045,3687,131
л/1 л.м.0,1460,2980,4500,6020,6020,9071,211