Обща информация - KORAWALL WI

Тегло и воден обем на отоплителните пейки KORAWALL WI

Посоченото тегло не включва опаковката.

Вид45/11
кг/1 л.м.18,2
л/1 л.м.1,4