Изпълнение LINEAR

Тръбни отоплителни тела в изпълнение LINEAR с изправени профили, с долно крайно или модерно централно свързване.

Изпълнение RONDO

Тръбни отоплителни тела в изпълнение RONDO с огънати профили, с долно крайно или модерно централно свързване.