Изпълнение VERTIKAL

Дизайнерски отоплителни тела със странично свързване отгоре долу или с долно централно свързване, отоплителните профили са ориентирани вертикално.

Изпълнение HORIZONTAL

Дизайнерски отоплителни тела с долно свързване отдолу долу или с долно централно свързване, отоплителните профили са ориентирани хоризонтално.

Изпълнение REFLEX

Дизайнерски отоплителни тела със странично свързване отгоре долу, отоплителните профили са ориентирани отвесно. На част от отоплителната площ върху подложка от поцинкована ламарина има залепено огледало.