Как работи рекуперацията на топлина?

  • снабдяване със свеж, студен външен въздух
  • отвеждане на топъл, замърсен въздух от помещението
  • обратно получаване на топлина – топлината от извеждания въздух затопля вкарания свеж въздух благодарение на алуминиевия топлообменник
  • предварително загретият свеж въздух се движи в помещението чрез странични отвори, за да предотврати ставането на течение