Аксесоари за електрически нагревател

Основни технически информации - принадлежности

Технически данниЩепсел за електрическа мрежа VS1 Z-SKV-0002Ел. регулатор на температурата RE10A Z-SKV-0004
Прекъсвач
Да
Да
Сигнализация на работа
Да
Да
Термостат
Не
Да
Избор на експлоатационни режими
Не
Да
Номинално напрежение
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
Покритие
IP 41
IP 20
Работно положение
Съгласно инструкциите за безопасност
Вертикално с изход на кабела към мрежата долу

Информация за Вашата безопасност:

  • Инсталирането и подмяната на електрическото отоплително тяло, смяната на захранващия кабел, както и монтажа на всички електрически аксесоари могат да се извършват само от професионалист
  • Да не се превишават препоръчените (максимални) стойности на мощност на електрическите отоплителни тела посочени в техническите параметри при отделните тръбни отопли- телни тела KORALUX
  • Ако за свързване на отоплителното тяло към разпределението на отоплителната система използвате същия изход, както за инсталация на електрическото отоплително тяло, е необходимо да се поръча „T“ разклонител (търговско обозначение Z-SKV-0001)
  • Позволеното монтажно положение е само вертикално със захранващ кабел долу т.е. ел. нагревател може да бъде поставен в отоплителното тяло само отдолу
  • Отоплителното тяло не може да има въздух и трябва да бъде постоянно свързано към отоплителната система
  • Запознайте се подробно с приложената „Инструкция за използване“, където ясно и подробно са обяснени и подчертани всички правила и условия за осигуряване на безопасна експлоатация на отоплителното тяло с комбинирано отопление