Изпълнение KLASIK

Панелни отоплителни тела с ляво или дясно странично свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.

Aрхив на продукта