Панелните отоплителни тела RADIK са предназначени за монтаж в отоплителни системи на централно водно отопление на сгради с максимално допустимо експлоатационно налягане 1,0 MPa, в които като топлопреносима материя се използва вода или водни разтвори с максимално допустима експлоатационна температура  110 °C. Предназначени са за еднотръбни и две тръбни отоплителни системи с принудителна, а някои и със самоволна циркулация. Телата трябва да бъдат инсталирани от професионалист в топловодни отоплителни системи, които са направени професионално съгласно VDI 2035 с оглед на защита срещу повреди причинени от корозия и воден камък.

Трябва да се спазват следните основни качества на водата:
граници на pH 8,5-9,5 (важи за система, която не съдържа алуминий), обща твърдост на водата (съдържание на Ca + Mg йони) до 1 mmol/l , соленост в границите 300-500 μS/cм и съдържание на кислород max. 0,1 mg/l. Ниското съдържание на вода в отоплителното тяло позволява гъвкава реакция на отоплителната система при необходимост от топлина в отопляваното помещение и ефективна терморегулация.

Панелните отоплителни тела RADIK PLAN и VERTIKAL със своята конструкция имат за цел подобряване на дизайна и цялостното решение на отоплителното тяло в интериора на помещението и са инспирация за взискателните клиенти и битовите архитекти.

Панелните отоплителни тела RADIK HYGIENE са конструктивно пригодени за инсталиране и експлоатация в помещения с високи изисквания за хигиена и чистота. Тези тела са тествани в акредитирана лаборатория и имат хигиенна атестация за използване в здравеопазването и други подобни сфери.