За настройка и регулация на необходимите температури на въздуха в отопляваното помещение е необходимо, отоплителни тела в изпълнение VENTIL KOMPAKT да имат термостатична глава. При пряк монтаж могат да бъдат използвани само термостати със свързваща резба M 30 × 1,5. Ориентировъчно предлагаме основните типове на отделните производители на чешкия пазар. За по-подробна информация се свържете пряко с производителя или неговия представител на чешкия пазар.