SENSOBOX

Интелигентен сензор за качеството на въздуха с опция за контрол на вентилационни рекуператори

SENSOBOX дава зелена светлина на пресния въздух. Интелигентният и висококачествен сензор засича не само концентрациите на CO2, но също и концентрациите на много други вредни вещества – летливи органични замърсители (VOC) – преди човешкото тяло да реагира и преди да са надхвърлени препоръчителните стойности. При необходимост той автоматично активира монтираната на стената вентилационна система – ако стойностите на CO2, никотин, дим, неприятни миризми в стаята и пр. надхвърлят препоръчителните такива. Качеството на въздуха също може да бъде проверявано. То се визуализира посредством три LED индикатора на предния панел.

Примерен уред за контрол на вентилацията

SENSOBOX вълна регистрира наличие на лош въздух в стаята и изпраща контролен радио сигнал към стенния вентилационен уред KORAVENT 100W. Следва повишаване на навлизащия поток въздух, като по този начин се намаляват концентрациите на опасни субстанции в стаята.

Преимущества на SENSOBOX

  • засича значителен брой опасни вещества в помещението– дори преди човешкото тяло да реагира
  • лесна и комфортна вентилация, когато е необходима
  • елегантен дизайн, лесен монтаж и сглобяване
  • може да се използва навсякъде – с удобно окабеляване или посредством безжична връзка (Z-Wave)

Видове