Монтаж на конвектори KORAFLEX FK

Строителни препоръки

За да може конвекторът да работи нормално, е необходимо да спазите няколко общи правила.

  • За свързване на топлообенника и тръбопровода използвайте стандартно доставяните неръждаеми маркучи с неръждаемо покритие (освен ако не е посочено друго), които винаги са включени в доставката . Те осигуряват по-лесен достъп под топлообменника без демонтиране от отоплителната система, например при почистване.
  • Правилно инсталираният конвектор трябва да бъде поставен водоравно, горният ръб на ваната да не е деформиран или изкривен, за да се осигури нормалното функциониране на решетката и обезвъздушаването на топлообменника.
  • Pамката на правилно инсталирания конвектор трябва да бъде на нивото на подовата настилка в толеранс +2 мм
  • За да се предотврати замърсяване на вътрешността на конвектора, препоръчваме плочата да се остави по време на строителните работи. Върху стандартно доставяната плоча не може да се стъпва. Можете да поръчате плоча с повишено натоварване.
  • Фиксиращите винтове са предназначени за хоризонтално нивелиране на ваната на конвектора.
  • При бетониране конвекторът трябва да бъде нивелиран със фиксиращите винтове и фиксиран към пода с анкерните болтове, които предотвратяват вертикално разместване на конвектора при последващото заливане с бетон . При заливане с бетон можете да натоварите конвектора и вертикално . При бетониране конвекторът трябва да се подпре, за да не се деформира ваната . При заливане с друг материал (напр, анхидрид) е необходимо внимателно да се уплътнят всички отвори в конвектора, за да се избегне наводняването му.
  • Конвекторите с неръждаема вана, предназначени за влажни пространства и обозначени като KORAFLEX FK InPool, имат стандартно вградено оттичане на вода . При монтажа то се свързва чрез тръбичката на дъното на конвектора към тръбата, която осигурява отвеждането на отпадните води . Препоръчваме да оборудвате оттичането със сифон срещу миризми.
  • Други изпълнения за вграждане на подови конвектори KORAFLEX FK (Възможност за вграждане в пода според различните типове под).

Pазрез на правилното вграждане и поставяне на конвектора

Поставяне на топлообменника

Стандартни модели

KORAFLEX FK InPool (модел за басейни)

Подходящ за интериор с повишена влажност, необходимо е да се използва с алуминиева решетка
Препоръчително място на топлообменника KORAFLEX FK на дълбочина 30 и 45 см

Поставяне на обменника от страната на помещението

Hизходящият поток от хладен въздух влиза в кутията на конвектора . Възходящата струя нагрят въздух подпомага естествената циркулация на въздуха в помещението и създава екран пред пространството на прозореца . Това разположение е подходящо ако конвекторът е единствен източник за отопление и процентът на загуба на топлина от прозореца е около 70–100 % от общата загуба на топлина в помещението

Поставяне на обменника от страната на прозореца

Това разположение е подходящо там, където загубите на топлина в помещението са по-големи, а тези на прозореца не превишават 20 % . Отдалечеността между конвектора и прозореца трябва да бъде възможно най-малка.

Размери за свързване

FK 9/16, 11/16: A = 4 cmFK 15/28, 15/34, 19/28, 19/34, 45/28, 45/42: A = 3 cm
FK 9/20, 9/28, 11/20, 11/28: A = 11 cmFK 30/28, 30/42: A = 12 cm
FK 9/34, 11/34: A = 22 cm
FK 9/42, 11/42, 15/42, 19/42: A = 16 cm

Размерите на чертежите са посочени в мм.

Свързване на подовите конвектори KORAFLEX

Намаляването на челата на ваните се използва там, където не е желателно да се вижда свързването между конвекторите (при дълга поредица от конвектори, например в административни сгради, хотели и т.н.).
При поръчката на решетки, върху които ще се стъпва, трябва да се посочи, че става въпрос за решетка, която ще бъде използвана в конвектор с намалено чело.

Забележка: Отделните вани на конвектора Koraflex fK InPool не трябва да се свързват помежду си. Произвеждат се само в РО вариант.

P0

Без намаляване на челото
стандартно изпълнение

P1

намалено чело от страната
на подаването на вода

P2

намалено чело на срещуположната на подаването на вода страна

P3

намаляване на двете чела

Упътване за монтаж

Упътване за монтаж KORAFLEX FK
Упътване за монтаж KORAFLEX FK InPool