Монтаж на конвектори – строителна част KORAFLEX FV, FV InPool, FI и FW

Монтаж на конвектори – строителна част KORAFLEX FV, FV InPool, FI и FW

За да може конвекторът да работи нормално, е необходимо да спазите няколко основни правила.

 • Правилно инсталираното тяло е с обменник, поставен далеч от прозорците.
 • За свързване на обменника и тръбопровода използвайте стандартно доставяните неръждаеми маркучи с неръждаемо покритие (освен ако не е посочено друго), които винаги са включени в доставката. Те осигуряват по-лесен достъп под топлообменника без демонтиране от отоплителната система, например при почистване.
 • Препоръчваме свързване към отоплителната система чрез спирателни винтове и термостатичен вентил.
 • Препоръчваме подаването на топлинния агент в топлообменника да се прави в тръбата, която е далеч от вентилатора . За ширина 34 см е използван топлообменник KORABASE 30, в който топлоносителят навлиза през две тръби навътре и през една обратно.
 • Обменникът на конвектора KORAFLEX FW е за четиритръбна система, единият контур служи за включване на отоплителния контур, а вторият за включване на охлаждащия контур.
 • Правилно инсталираният конвектор трябва да бъде поставен водоравно, горният ръб на ваната да не е деформиран или изкривен, за да се осигури нормалното функциониране на решетката и обезвъздушаването на обменника.
 • рамката на правилно инсталирания конвектор трябва да бъде на нивото на подовата настилка в толеранс +2 mm.
 • За да се предотврати замърсяване на вътрешността на конвектора, препоръчваме дъската да се остави по време на строителните работи . Върху стандартно доставяната дъска не може да се стъпва, трябва да се поръча дъска с по-голямо натоварване.
 • Комплектът вентилатори е прикрепен към ваната на конвектора с магнити . При моделите от неръждаема стомана комплектът вентилатори се прикрепя с велкро . Тази система позволява вентилаторите да бъдат извадени при монтажа, за да не се повредят, или замърсят . При нормалното функциониране на конвектора те отново могат лесно да бъдат извадени и почистени.
 • Подовият конвектор трябва да бъде здраво прикрепен . Застопоряващите винтове са предназначени за хоризонтално нивелиране на ваната на конвектора.
 • При бетониране конвекторът трябва да бъде фиксиран към пода с анкерните болтове, които предотвратяват вертикално разместване на конвектора при последващото заливане с бетон . При заливане с бетон можете да затиснете конвектора и вертикално . При бетониране конвекторът трябва да се подпре, за да не се деформира ваната . При заливане с друг материал (напр, анхидрид), е необходимо внимателно да се уплътнят всички отвори в конвектора, за да се избегне наводняването му.
 • При конвектора KORAFLEX FV InPool застопоряващият болт има специална част, която служи за закрепване на земята . Този вид няма анкери.
 • Препоръчваме да извършите фиксирането и шумоизолирането като запълните с рядък бетон конвектора около страничните части и под дъното . Оптималното обезшумяване се постига с директно запълване на конвектора в бетона.
 • При инсталиране на конвектор с вентилатор в свободно пространство може да се стигне до повишаване на шума, ето защо препоръчване в този случай да поръчате вана с звук абсорбиращо фолио.
 • Монтажът върху двоен под е описан по-нататък.
 • Конвекторите с охлаждане (KORAFLEX FI и FW) имат стандартно вградено отичане на вода (конденз) . При монтажа не забравяйте да свържете тръбичката на дъното на конвектора към тръбата, която осигурява отвеждането на отпадните води или конденза . Препоръчваме да оборудвате оттичането със сифон срещу миризми.
 • Конвекторите KORAFLEX FV InPool са предназначени за използване в басейн . разделителната преграда служи за "улавяне" на водата от басейна, но не и за стандартно преливане през преграда на водата от басейна . Тази част се поставя винаги по-близо до басейна . Отоплителната част с обменника и вентилаторите трябва да бъде по-далеч от басейна . Конвекторът е оборудван с отвори за оттичане, общо 2 бр . инсталацията, работата и поддръжката на това оборудване изисква специални условия . Моля, запознайте се с тях на нашите уеб страници или в указанието.
 • Внимание: Подовият конвектор с вентилатор KORAFLEX FV InPool трябва да бъде поставен така, че частта, оборудвана с мотора и вентилаторите да не бъде наводнявана, дори и за кратко.

Профил на правилното вграждане на конвектора

Възможност за вграждане на конвекторите според вида на пода

Монтаж с бетониране

Най-честите изпълнения за монтаж – в пода е подготвен строителен отвор, в който се поставя конвекторът или той директно се залива с бетон. Последователността при монтажа е по-подробно описана в главата Монтаж на конвектора – строителна част. При бетониране ваната на конвектора трябва да се подпре, за да не се деформира надлъжно. Добре е да се направи и топлинна изолация покрай обменника от външната страна на ваната (например със стъклена вата или полистирен), за да се предотвратят топлинни загуби в пода.

Монтаж в нисък двоен под

В този случай е необходимо конвекторът да бъде фиксиран към грубия под чрез анкерни болтове и да бъде хоризонтално нивелиран чрез застопоряващи винтове. Във връзка с оставащото свободно пространство под пода около конвектора, за намаляване на шума препоръчваме ваната на конвектора да се оборудва със звук изолиращо фолио. Конструкцията може да издържи на натоварване при нормално ползване.

Монтаж във висок двоен под

В този случай се прилага индивидуално решение за всеки проект. Последователността при монтажа е сходна с вариант В, но вместо анкерни болтове се използва стоманена греда или друго подходящо приспособление, което да подпира конвектора по цялата му ширина. Във връзка с оставащото свободно пространство под пода около конвектора, за намаляване на шума препоръчваме ваната на конвектора да се оборудва със звук абсорбиращо фолио. Техническото изпълнение е договорено според изискванията на клиента.

Видове вани според мястото за подаване вода и намаляване на челата на ваните за сериен монтаж

Намаляването на челата на ваните се използва там, където не е желателно да се вижда свързването между конвекторите (при дълга поредица от конвектори, например в административни сгради, хотели и т .н .) . При поръчка на решетка за стъпване трябва да се посочи, че тя ще бъде използвана за конвектор с намалено чело (вж . кодове за поръчка на решетки PМ).

Забележка: отделните вани на конвектора KORAFLEX FV InPool не трябва да се свързват помежду си. Произвеждат се само в Ро вариант.

Профили на алуминиевите рамки

Стандартно конвекторите са с поставен на тях сребрист U профил, при поръчка на F рамка, тя се доставя без да е поставена на конвектора. Цветните модели на декоративните рамки са сходни с цветовото изпълнение на алуминиевите решетки.

Информация за монтажа на конвекторите

Размери на отворите за свързване

Упътване за монтаж

Упътване за монтаж KORAFLEX FV

Упътване за монтаж KORAFLEX FK InPool