Монтаж на конвектори KORALINE LD

Последователност на монтажа

Препоръчваме Ви да прикрепите тялото към пода с фиксиращите анкери, които се намират в страничния капак (крака) . След поставяне върху конвектора дъските се закрепват със страничните фиксатори, за да се избегне нежелано движение . По-подробна информация ще намерите в указанието за монтаж . Телата се доставят сглобени.

KORALINE LDP (InPool)

Конвекторите, предназначени за използване край басейни, трябва да се поддържат чисти и редовно да се мият с чиста вода . Пейките, предназначени за използване край басейни, могат да бъдат оборудвани единствено с каменна дъска (теракота).

Съдържание на комплекта за свързване на тялото
Стойности в Kv за вентил Danfoss RA-N 15 UK 1/2”

Ventil RA-N 15

 • термостатичен вентил Danfoss  RA-N  15  1/2“
 • тяло на вентила с  възможност
 • за предварителна настройка на въздушния  поток
 • въздушният поток може да се настрои без   уреди
 • основните настройки можете да избирате от 7 степени
 • максимално работно свръхналягане 10    Bar
 • максимална работна температура 120 °C
 • безрезбово съединение с термостатичната  глава

степен на предвари-телна настройка1234567N
Kv0,160,200,250,360,470,590,740,81
Термостатична глава

 • термостатична глава с комбиниран цикъл Danfoss   RA  2980
 • най-бързо     реакционно     време
 • защита срещу кражба
 • ограничителни/блокиращи щифтове за настройка на температурата
Удължаващи части

 • служат  за   компенсиране  на  височината
 • между входа и изхода при завинтване на обменника
 • от неръждаема стомана
 • свързваща резба G 1/2“ вътрешна
 • права част за двуредови обменници (височина на свободно стоящия конвектор 15 см и повече)
 • извита част за едноредови обменници (височина на свободно стоящия конвектор 9  см)

Упътване за монтаж

Упътване за монтаж – KORALINE LD

За повече информация, констатации в раздел Монтаж на свободно стоящи конвектори KORALINE