Монтаж на свободно стоящи конвектори KORALINE

Инструкции за инсталация

Видове

 1. Подови – прикрепяне към пода . Можете да изберете поставка за чист или за груб под . Вариантът за груб под позволява толеранс на височината около 5 см . Pазстоянията за прикрепяне към пода ще откриете на картинката.
 2. Стенни – прикрепяне към стената . Препоръчваме ви да ги разположите на 10 см над подово покритие . Доставяните 2 бр. конзоли позволяват толеранс на височина и дължина около 2 см . Pазстоянията за прикрепяне са посочени на картинката.

Последователност на монтажа (важи за всички модели)

Първата стъпка е оразмеряване и завинтване на конзолата или поставката . След това се поставя топлообменника и се извършва свързването му към отоплителната система . Последната стъпка е поставянето на покритието с вентилационната решетка и неговото захващане с винтове към конзолата или поставката . Pешетките на свободно стоящите конвектори KORALINE LK Exclusive и InPool могат да се демонтират за по- лесно почистване . По-подробна информация ще намерите в указанието за монтаж. Телата се доставят сглобени.

Места за монтаж

Схема за фиксиране към пода

Схема за фиксиране към стената

Преглед на поставките и конзолите за закрепване на свободно стоящи конвектори KORALINE LK

Упътване за монтаж

Упътване за монтаж KORALINE LK
Упътване за монтаж KORALINE LD
Упътване за монтаж KORALINE LV

Съдържание на комплекта за свързване на тялото KORALINE LK
Стойности в Kv за вентил Danfoss RA-N 15 UK 1/2”

Ventil RA-N 15

 • термостатичен вентил Danfoss  RA-N  15  1/2“
 • тяло на вентила с  възможност
 • за предварителна настройка на въздушния  поток
 • въздушният поток може да се настрои без     уреди
 • основните настройки можете да избирате от 7     степени
 • максимално работно свръхналягане 10    Bar
 • максимална работна температура 120 °C
 • безрезбово съединение с термостатичната  глава

степен на предвари-телна настройка1234567N
Kv0,160,200,250,360,470,590,740,81
Термостатична глава

 • термостатична глава с комбиниран цикъл Danfoss   RA  2980
 • най-бързо     реакционно     време
 • защита срещу кражба
 • ограничителни/блокиращи щифтове за настройка на температурата

Удължаващи части

 • служат  за   компенсиране  на  височината
 • между входа и изхода при завинтване на обменника
 • от неръждаема стомана
 • свързваща резба G 1/2“ вътрешна
 • права част за двуредови обменници (височина на свободно стоящия конвектор 15 см и повече)
 • извита част за едноредови обменници (височина на свободно стоящия конвектор 9  см)