Политика на бисквитките

Информация относно обработването на лични данни чрез cookies

 1. Администраторът на лични данни, компания KORADO, a.s., ИН: 25255843, ИН по ЗДДС: CZ25255843, с регистрирано седалище в Česká Třebová, Bří Hubálků 869, област Ústí nad Orlicí, ПК 56002, вписан в Публичния регистър в Региналния съд в Hradec Králové, Section B, File No. 1500, в ролята си на Оператор на този уебсайт, използва cookies и системни данни, за:

 • проследява посещаемостта на уебсайта и генерира статистически данни за посетителите и тяхното поведение в уебсайтовете;

 • създава списъци за ремаркетинг;

 • за функционирането на уебсайтовете.

 1. Събирането на cookies за целите, посочени в Параграф 1, може да се счита за обработка на лични данни. Такава обработка е възможна на база на съществена причина - основателен интерес на Администратора в съответствие с чл.6 ал.1 буква f от Регламент (ЕС) No. 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-нататък "Регламент")

 2. Уебстраниците също могат да се използват в режим, който не позволява събирането на информация относно поведението на посетителите - този режим може да бъде зададен или в настройките на браузъра, или такова събиране може да бъде противопоставено на база на законния интерес на Администратора в съответствие с чл. 21 от Регламента и да бъде изпратено на следния адрес: Bří Hubálků 869, district Ústí nad Orlicí, postal code 56002. Вашето възражение ще бъде преценено без забава, но не по-късно от тридесет (30) дни след получаване на възражението. Cookies, необходими за функционалността на уебсайта ще бъдат запазени само за времето, необходимо за фунционирането на сайта.

 3. Ако въразявате относно техническите файлове cookies, необходими за функционирането на уебсайта, то в този случай не е възможно да се гарантира пълната функционалност и съвместимост на уебсайтовете.

 4. Cookies, който се събират за проследяване на посещаемостта на уебсайта и за генериране на статистически данни за трафика и поведението на посетителите в уебсайта се оценяват като цяло и следователно в анонимна форма, която не позволява индивидуална идентификация.

 5. Cookies се съхраняват за времето, посочено по-долу, за всеки от видовете cookies, изброени в част 10.

 6. Събраните cookies се обработват от:

  • Доставчикът на Google Adwords, управляван от компанията Google Inc., със седалище регистрирано в 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  • Доставчикът на Google Analytics, управляван от компанията Google Inc., със седалище регистрирано в 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  • Операторът на Sklik е компания Seznam.cz, a.s., ИН: 26168685, ИН по ЗДДС: CZ26168685, с регистрирано седалище в Radlická 3294/10, Praha 5, postal code 150 00;

  • Доставчикът на The provider of DoubleClick, управляван от компанията Google Inc., със седалище регистрирано в 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 7. Впоследствие cookies се обработват, така че

  • Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en

  • Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.htm

  • Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/

  • Doubleclick https://policies.google.com/technologies/ads

 8. Моля имайте предвид, че според Регламента имате право:

 • да поискате информация от Администратора относно обработката на личните ви данни,

 • да поискате от Администратора достъп до тези данни, за да ги обновите, коригирате или ограничите обработката им,

 • да поискате от Администратора да изтрие тези лични данни - Администраторът ще ги изтрие, в случай че изтриването не противоречи на приложимите законови разпоредби и законните интереси на Администратора,

 • да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни и да имате право на ефективна съдебна защита, ако се прецени, че според Регламента правата Ви са били нарушени в резултат на обработката на личните Ви данни като нарушение на Регламента.

 1. Администраторът обработва следните cookies:

 

 

 

1) Изискват се за работа на уебсайта

-

Функционирането на индивидуални страници на уебсайта и събития - съгласие за използавне на cookies - администратор на външен скрипт за Google Tag Manager

2) Аналитични

Google Adwords

Проследяване на индивидиуални страници на уебсайта. Използва се за събиране на статисктика при създавне на поръчка.

2) Аналитични

Google Analytics

Проследяване на индивидиуални страници на уебсайта.:


зползва се за събиране на статисктика относно трафика.

2) Аналитични

Sklik

Проследяване на индивидиуални страници на уебсайта. Използва се за преглед на конвертирането от реклами на Sklik и таргетинг на поведенито.

3) За маркетингови цели

DoubleClick

Проследяване на индивидуални страници. Използва се за създаване на публика в рекбамната мрежа DoubleClick

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all