Политика за бисквитките

Информация за обработката на лични данни чрез "бисквитки" (cookies)

1. Администраторът на лични данни, дружество KORADO, a.s., ИД № 25255843, № по ДДС: CZ25255843, със седалище Česká Třebová, Bří Hubálků 869, окръг Усти над Орлици, пощенски код 56002, вписано в публичния регистър, воден в Областния съд в Храдец Кралове, раздел Б, партида 1500, като оператор на този уебсайт, използва на този уебсайт бисквитки и системни данни за следните цели:

 • измерване на трафика на уебсайта и генериране на статистически данни за посещаемостта на уебсайта и поведението на посетителите;
 • създаване на списъци за ремаркетинг;
 • функционирането на уебсайта.

2. Събирането на бисквитки за целите, посочени в параграф 1, може да се счита за обработване на лични данни. Това обработване е възможно въз основа на правно основание - съгласието на потребителя съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу "Регламент"). Разпоредбите на предходното изречение не се прилагат за бисквитките, необходими за функционалността на уебсайта (т.нар. технически бисквитки), които администраторът има право да обработва дори без съгласието на посетителя на уебсайта.

3. Уебсайтът може да се използва и в режим, който не позволява събирането на данни за поведението на посетителите на уебсайта - този режим може да се зададе или в настройките на браузъра, или чрез настройките за съгласие за бисквитките, като връзка към настройките за бисквитките се намира под този документ. Изключение правят "бисквитките", които са необходими за функционирането на уебсайта и без които той не би функционирал правилно. Бисквитките, необходими за функционирането на уебсайта, се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за функционирането на уебсайта.

4. Бисквитките, които се събират с цел измерване на трафика на уебсайта и генериране на статистически данни за посещаемостта и поведението на посетителите на уебсайта, се обработват в съвкупност и следователно в анонимна форма, която не позволява идентифицирането на дадено лице.

5. Бисквитките се съхраняват за периода от време, посочен по-долу за всеки от видовете бисквитки, които са изброени в точка 9 по-долу.

6. Събраните файлове с бисквитки се обработват от следващи субекти:

  • Доставчика на услуги Google Adwords, управляван от компанията Google Inc., със седалище 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Доставчика на услуги Google Analytics, управляван от компанията Google Inc., със седалище 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Операторът на Sklik е компанията Seznam.cz, a.s., ИД № 26168685, № по ДДС: CZ26168685, със седалище Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
  • Доставчика на услуги Doubleclick, управляван от компанията Google Inc., със седалище 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Бисквитките се обработват впоследствие от обработващите субекти, като за повече информация относно обработката, моля, вижте връзките по-долу:

8. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:

 • да поискате информация от Администратора за това какви лични данни обработва,
 • да поискате от Администратора достъп до тези данни и да ги актуализирате или коригирате, или да ограничите обработката,
 • да поискате от Администратора да заличи личните данни - Администраторът ще заличи личните данни, ако заличаването не противоречи на приложимото право и на законните интереси на Администратора,
 • да подадете жалба до Службата за защита на личните данни (www.uoou.cz) и право на ефективна съдебна защита, ако посетител на уебсайта счита, че правата му по Регламента са били нарушени в резултат на обработването на личните му данни в нарушение на Регламента.

9. Администраторът обработва следните бисквитки:

Тип

Наименование

Цел

1) Необходими за функционирането на уебсайта

-

Функциониране на отделни страници на уебсайта и събития:
- Google Tag Manager за външни скриптове
срок на валидност: сесия

2) Аналитични

_gaизпращане на данни до Google Analytics
срок на валидност: 2 години

2) Аналитични

_gat

използва Google Analytics ограничаване на исканията на потребителите на уебсайта

 

2) Аналитични

 

_gid

срок на валидност: 2 години

уникален идентификатор на посетителя за целите на Google Analytics

2) Аналитични

_gat_UA_15847949-1изпращане на данни до Google Analytics
срок на валидност: 2 години

3) Реклама   

_gcl_au   

инструмент за преобразуване на GTM

срок на валидност: няма

                            
                                                                              

 

 

 

 

 
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all