Закрепване на телата KORATHERM VERTIKAL и REFLEX

Дизайнерските отоплителни тела KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M и  KORATHERM REFLEX се прикрепват към стената.

Дизайнерските отоплителни тела KORATHERM имат на задната страна заварени две горни и две долни окачалки, освен дължина L = 144 mm при типове 10, 11, 20, където е заварена само една горна и една долна окачалка.

Разположение на окачалките и таблица с размерите

KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M, KORATHERM REFLEX
K10V
K10VM
K10R
K11V
K11VM
K20V
K20VM
K20R
L [mm]144218366 ÷ 958
A909090
B656565
C726080
C*-6080
D726080
D*-6080

Разполагане

     

ТипK10V/ K10VM/ K10RK11V/ K11VMK20V/ K20R
X1 [mm]636377
X2 [mm]9999114

Стойностите X1 и X2 зависят от типа на действително използваните закрепващи конзоли.

За закрепване на отоплителните тела KORATHERM VERTIKAL и REFLEX с височина H = 500 mm и по-високи препоръчваме с предимство да се използва делена конзола VERTIKAL (пор. № Z-U558).

  • Комплектът съдържа: 2 x конзоли, болтове 7 x 60 mm, дюбели O 10 mm, 4 x предпазител срещу изместване
  • предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки с висо- чина на отоплителното тяло H = 500 mm и по-високи
  • поцинковани метални части
  • снабдени с предпазител против повдигане и изместване на отоплителното тяло
  • позволява закрепване на стена на разстояние D = 40 mm от стената
  • използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
  • максималното отвесно натоварване на конзолата е 1500 N
  • Максимално хоризонтално натоварване в надлъжна и напречна посока 250 N

Брой на конзолите

За закрепване на телата KORATHERM е необходимо винаги да се използва брой конзоли, които отговарят на броя на горните окачалки на тялото (вж. Закрепване на стена).

При изпълнение HORIZONTAL Тип 10 и 11 могат да се използват три конзоли за тела с дължина L = 2300 mm и по-дълги.

Поръчка на конзоли

Тип№ за поръчка
Делена конзола VERTIKALZ- U558