Закрепване на телата KORATHERM VERTIKAL и REFLEX

Дизайнерските отоплителни тела KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M, KORATHERM REFLEX и KORATHERM REFLEX - M се прикрепват към стената.

Дизайнерските отоплителни тела KORATHERM имат на задната страна заварени две горни и две долни окачалки, освен дължина L = 144 mm при типове 10, 11, 20, където е заварена само една горна и една долна окачалка.

Разположение на окачалките и таблица с размерите

 

KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M, KORATHERM REFLEX,  KORATHERM REFLEX - M

K10V

K10VM

K10R

K10RM

K11V

K11VM

K20V

K20VM

K20R

K20RM

L [mm] 144 218 366 ÷ 958
A 90 90 90
B 65 65 65
C 72 60 80
C* - 60 80
D 72 60 80
D* - 60 80


Разполагане

Тип K10V/ K10VM/ K10R/ K10RM K11V/ K11VM K20V/ K20R/ K20RM
X1 [mm] 63 63 77
X2 [mm] 99 99 114

Стойностите X1 и X2 зависят от типа на действително използваните закрепващи конзоли.

Делена конзола VERTIKALЗа закрепване на отоплителните тела KORATHERM VERTIKAL и REFLEX с височина H = 500 mm и по-високи препоръчваме с предимство да се използва делена конзола VERTIKAL (пор. № Z-U558).

  • Комплектът съдържа: 2 x конзоли, болтове 7 x 60 mm, дюбели O 10 mm, 4 x предпазител срещу изместване
  • предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки с висо- чина на отоплителното тяло H = 500 mm и по-високи
  • поцинковани метални части
  • снабдени с предпазител против повдигане и изместване на отоплителното тяло
  • позволява закрепване на стена на разстояние D = 40 mm от стената
  • използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
  • максималното отвесно натоварване на конзолата е 1500 N
  • Максимално хоризонтално натоварване в надлъжна и напречна посока 250 N

Брой на конзолите
За закрепване на телата KORATHERM е необходимо винаги да се използва брой конзоли, които отговарят на броя на горните окачалки на тялото (вж. Закрепване на стена).

При изпълнение HORIZONTAL Тип 10 и 11 могат да се използват три конзоли за тела с дължина L = 2300 mm и по-дълги.


Тип № за поръчка
Делена конзола VERTIKAL Z- U558
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all