Данни за закрепване на панелните отоплителни тела RADIK

Разположение на окачалките

Таблици с размерите

Дължина L [mm]400500 - 160018002000230026003000
X3A133133133133133133133
B167167167167167167167
C117150150150150150150
D100133133133133133133
X4


A--9001000113313001500
B--9001000113313001500
C--883983115012831483
D--9001000113313001500
X5


A133133133133133133133
B100133133133133133133
C117150150150150150150
D167167167167167167167

A - за типове 10, 20, 20S, 21, 22, 30, 33, 20 VK, 20S VK, 21 VK, 21 VKL, 22 VK, 22 VKL, 30 VK, 33 VK, 33 VKL, 20 VKM8, 20 VKM8-L, 20 PLAN VKM8, 20 LINE VKM8, 21 VKM8, 21 VKM8-L, 21 PLAN VKM8, 21 LINE VKM8, 22 VKM8, 22 VKM8-L, 22 PLAN VKM8, 22 LINE VKM8, 33 VKM8, 33 VKM8-L, 33 PLAN VKM8, 33 LINE VKM8

- за тип 10 VK, 10VKM8
- за типове 11, 11 VK, 11 VKL, 11 VKM8, 11 VKM8-L, 11 PLAN VKM8, 11 LINE VKM8
D - за тип 10 VKL, 10 VKM8-L

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK
PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = VK
PLAN 11 VKL = 11 VKL

Височина H [mm]300400500600900
X6145245345445745

Разположение на отоплителното тяло

Таблици с размерите

Тип101120212233
20 R21 R22 R33 R 1)
10 VK11 VK20 VK21 VK22 VK33 VK
10 VKL11 VKL21 VKL22 VKL33 VKL
X132758383100100
X264107116116150205

Стойностите X1 и X2 са зависими от типа на действително използва- ните укрепващи конзоли.
Стойностите X2 при отоплителните тела в изпълнение PLAN са поголеми с 2 mm.
1) Стойност X1 за модел RADIK KLASIK - R Тип 33 = 155 mm.

Таблици с размерите

HYGIENE, HYGIENE VK, CLEAN, CLEAN VK

Тип1020 S30
10 VK20 S VK30 VK
X147115115
X279165220

Стойностите X2 при модели HYGIENE и HYGIENE VK са по-големи с 2 mm.

Таблици с размерите VKM8

Тип10 VKM811 VKM820 VKM821 VKM822 VKM833 VKM8
11 PLAN VKM820 PLAN VKM821 PLAN VKM822 PLAN VKM833 PLAN VKM8
11 LINE VKM820 LINE VKM821 LINE VKM822 LINE VKM833 LINE VKM8
20 VKM8-U21 VKM8-U22 VKM8-U33 VKM8-U
X1 (Централно долно)D - 18D + 25D + 33D + 33D + 33D + 33
X1 (Дясно долно свързване)D - 18D + 25D + 33D + 33D + 50D + 50
X2D + 14D + 57D + 66D + 66D + 100D + 155

Typ10 VKM8-L11 VKM8-L20 VKM8-L21 VKM8-L22 VKM8-L33 VKM8-L
20 VKM8-U*21 VKM8-U*22 VKM8-U*33 VKM8-U*
X1 (Централно долно)D - 18D + 25D + 33D + 33D + 33D + 67D + 33D + 122
X1 (Дясно долно свързване)D - 18D + 25D + 33D + 33D + 50D + 50D + 50D + 105
X2D + 14D + 57D + 66D + 66D + 100D + 100D + 155D + 155

Внимание: * при свързване на VKM8-U с вентил, разположен вляво.
Стойностите на X2 при отоплителни тела в изпълнение PL AN и LINE са по-големи с 2 мм.

Преглед на типовете

OбозначениеБрой панелиБрой конвектори
Тип 1010
Тип 1111
Тип 2020
Тип 2121
Тип 2222
Тип 3030
Тип 3333