Данни за закрепване на панелните отоплителни тела RADIK

Разположение на окачалките

 

Таблици с размерите

Дължина L [mm] 400 500 - 1600 1800 2000 2300 2600 3000
X3 A 133 133 133 133 133 133 133
B 167 167 167 167 167 167 167
C 117 150 150 150 150 150 150
D 100 133 133 133 133 133 133
X4


A - - 900 1000 1133 1300 1500
B - - 900 1000 1133 1300 1500
C - - 883 983 1150 1283 1483
D - - 900 1000 1133 1300 1500
X5


A 133 133 133 133 133 133 133
B 100 133 133 133 133 133 133
C 117 150 150 150 150 150 150
D 167 167 167 167 167 167 167

- за типове 10, 20, 20S, 21, 22, 30, 33, 20 VK, 20S VK, 21 VK, 21 VKL, 22 VK, 22 VKL, 30 VK, 33 VK, 33 VKL, 20 VKM8, 20 VKM8-L, 20 PLAN VKM8, 20 LINE VKM8, 21 VKM8, 21 VKM8-L, 21 PLAN VKM8, 21 LINE VKM8, 22 VKM8, 22 VKM8-L, 22 PLAN VKM8, 22 LINE VKM8, 33 VKM8, 33 VKM8-L, 33 PLAN VKM8, 33 LINE VKM8

- за типове 10 VK, 10 VKM8
- за типове 11, 11 VK, 11 VKL, 11 VKM8, 11 VKM8-L, 11 PLAN VKM8, 11 LINE VKM8
- за типове 10 VKL, 10 VKM8 - L

PLAN KLASIK = LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK
PLAN VK = PLAN VKM8 =  LINE VKM8 = LINE VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VK 
PLAN VKL = LINE VKL = VKM8 - L = VKL

Височина H [mm] 300 400 500 600 700 900
X6 145 245 345 445 545 745
Разположение на отоплителното тяло

Таблици с размерите

Typ 10 11 20 21 22 32 33
    20 R 21 R 22 R   33 R 1)
10 VK 11 VK 20 VK 21 VK 22 VK 32 VK 33 VK
10 VKL 11 VKL   21 VKL 22 VKL 32 VKL 33 VKL
X1 32 75 83 83 100 100 100
X2 64 107 116 116 150 205 205
 

Стойностите X1 и X2 са зависими от типа на действително използва- ните укрепващи конзоли.
Стойностите X2 при отоплителните тела в изпълнение PLAN са поголеми с 2 mm.
1) Стойност X1 за модел RADIK KLASIK - R Тип 33 = 155 mm.

Таблици с размерите

HYGIENE, HYGIENE VK, CLEAN, CLEAN VK
Typ 10 20 S 30
10 VK 20 S VK 30 VK
X1 47 115 115
X2 79 165 220

Стойностите X2 при модели HYGIENE и HYGIENE VK са по-големи с 2 mm.

Таблици с размерите VKM8

Тип 10 VKM8 11 VKM8 20 VKM8 21 VKM8 22 VKM8 33 VKM8
  11 PLAN VKM8 20 PLAN VKM8 21 PLAN VKM8 22 PLAN VKM8 33 PLAN VKM8
  11 LINE VKM8 20 LINE VKM8 21 LINE VKM8 22 LINE VKM8 33 LINE VKM8
    20 VKM8-U 21 VKM8-U 22 VKM8-U 33 VKM8-U
X1 (Централно долно) D - 18 D + 25 D + 33 D + 33 D + 33 D + 33
X1 (Дясно долно свързване) D - 18 D + 25 D + 33 D + 33 D + 50 D + 50
X2 D + 14 D + 57 D + 66 D + 66 D + 100 D + 155

 

Тип 10 VKM8-L 11 VKM8-L 20 VKM8-L 21 VKM8-L 22 VKM8-L   33 VKM8-L  
    20 VKM8-U* 21 VKM8-U*   22 VKM8-U*   33 VKM8-U*
X1 (Централно долно) D - 18 D + 25 D + 33 D + 33 D + 33 D + 67 D + 33 D + 122
X1 (Дясно долно свързване) D - 18 D + 25 D + 33 D + 33 D + 50 D + 50 D + 50 D + 105
X2 D + 14 D + 57 D + 66 D + 66 D + 100 D + 100 D + 155 D + 155

Внимание: * при свързване на VKM8-U с вентил, разположен вляво.
Стойностите на X2 при отоплителни тела в изпълнение PL AN и LINE са по-големи с 2 мм.

Преглед на типовете

Oбозначение Брой панели  Брой конвектори
Тип 10 1 0
Тип 11 1 1
Тип 20 2 0
Тип 21 2 1
Тип 22 2 2
Тип 30 3 0
Тип 33 3 3

 

 
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all