Повърхностно покритие на тръбните отоплителни тела

Използваната технология гарантира дълготрайна устойчивост срещу корозия и механично въздействие, качествено финално покритие и хигиенична безвредност на повърхността на отоплителното тяло като се прилага с максимална грижа за околната среда.

Повърхностното покритие се извършва в три основни фази:

  1. Подготовка на стоманената повърхност - състои се от обезмасляване, фосфатиране и измиване в три фази.
  2. Нанасяне на грунда – използва се прогресивна технология на катафорезно потопяване (KTL) и изпичане в пещ. Тази фаза от повърхностното покритие има решаващо значение за дълготрайността на отоплителното тяло.
  3. Нанасяне на горния слой на боята - използва се епокси-полиестерна боя. След изпичането й в пещта и последвалото охлаждане повърхностното покритие на отоплителното тяло е завършено. Основният цвят е бял. По специална поръчка могат да бъдат доставени отоплителни тела с други цветове според каталога за цветове.

Основният цвят е бял RAL 9016. По специална поръчка могат да бъдат доставени отоплителни тела с други цветове според каталога за цветове.

Каталог на цветовете

Каталог на цветовете KORALUX

Условия за използване на стоманените отоплителни тела

Възможности и ограничения при използване на стоманените отоплителни тела с повърхностно покритие съгласно нормата DIN 55 900
(становище на Държавния изследователски институт за охрана на материала Прага).

Боя за поправка – CRAMER

Боята за поправка с четчица е предназначена за поправяне на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.

Керамичен емайлов спрей

Kерамичният емайлов спрей е предназначен за поправка на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.