Опаковка и дистрибуция

Опаковка

Отоплителните стени се доставят с еднотипна опаковка, която се състои от велпапе, защитни пластмасови ъгли и найлон. Опаковката позволява да бъде запазена по време на монтажа на отоплителната стена и по този начин тя е защитена при грубия строеж.

Транспорт и складиране

Отоплителните тела се палетизират съгласно вътрешните предписания на производителя. Поставянето на палети едни върху други е възможно само в съответствие с тези предписания.

Палетите с отоплителните тела могат да бъдат транспортирани само в закрити транспортни средства и при складиране трябва да се поставят така, че да бъдат защитени от атмосферните условия. Недопустимо е тяхното складиране на открито.