icon

Здравословен въздух в помещението

Благодарение на усъвършенстваната система на филтриране въздухът, който влиза в помещението е изчистен от вредни вещества, прах и алергени. По този начин значително се намалява риска от алергични реакции и заболявания на белите дробове. От здравословна гледна точка това решение е идеално за малки деца, възрастни хора, страдащи от алергии.

 

icon

Ефективна регулация на влажността на помещението

Средно четиричленно семейство произвежда за един ден около 12 литра влага. Прекомерната влажност подпомага разпространяването и развитието на плесен и гъбички. За да не се повишава влажността в затвореното пространство, е необходимо помещенията добре да се проветряват. Фирма „КОРАДО“ предлага вентилационни блокове, които осигуряват това.

icon

Елиминиране на шума

В днешно време шумът се счита за един от основните фактори за стреса. Вентилационният блок с високо шумово изолиране е много по-добър от отворения прозорец, особено през нощта, когато поради нарастващия интензитет на транспорта външният шум е много неприятен. Благодарение на вентилационните блокове КОРАДО можете завинаги да се освободите от него.

icon

Безопасност

Отворените прозорци и вратите на балконите са предпоставка за недостатъчна безопасност на жилището. С вентилационните блокове КОРАДО Вашият дом е успешно защитен срещу влизане на нежелани лица.

icon

Пестене на енергия и разходи за отопление

С проветряването винаги е свързана загуба на топлина, която излиза от помещенията през отворените прозорци. Локалните вентилационни блокове намаляват тези загуби до минимум. Този нов начин на проветряване е изцяло в съответствие с новата наредба за намаляване консумацията на енергия на сгради и допринася в значителна степен за крайната оценка на обекта от гледна точка на енергийно-ефективните му показатели .