Опаковка и дистрибуция

Опаковка

Всички панелни отоплителни тела се доставят с еднаква опаковка, която се състои от:

  • велпапе
  • защитни пластмасови ъгли
  • найлонова опаковка
  • лента за опаковка
  • приложен информационен лист

Опаковката изпълнява своята защитна функция не само при складиране, транспорт и манипулации, но също така по време и след монтаж. Опаковката се отстранява след завършване на всички строителни и довършителни работи.

Транспорт и складиране


Отоплителните тела се подреждат на палети съгласно вътрешните предписания на производителя. Палетите с отоплителни тела трябва да се транспортират в закрити транспортни средства. При отоплителни тела, които се транспортират непрофесионално и неправилно може да се стигне до деформиране или до друго повреждане. Особено важно е дълги отоплителни тела да не се транспортират на по-малки палети или поместени на отоплителни тела с други размери.

При складиране отоплителните тела трябва да бъдат поставени така, че да бъдат защитени от атмосферните влияния. Недопустимо е тяхното складиране на отворени и незакрити пространства. При складиране на равен под могат да бъдат поставени една върху друга максимално две палети с еднакви размери. Палетите с отоплителни тела тип 10 и 11, както и всички типове в изпълнение PLAN могат да бъдат складирани само на един слой.