Опаковка и дистрибуция RADIK

Опаковка

Всички панелни отоплителни тела се доставят с еднаква опаковка, която се състои от:

  • велпапе
  • защитни пластмасови ъгли
  • найлонова опаковка
  • лента за опаковка
  • приложен информационен лист

Опаковката изпълнява своята защитна функция не само при складиране, транспорт и манипулации, но също така по време и след монтаж. Опаковката се отстранява след завършване на всички строителни и довършителни работи.

Транспорт и складиране

Отоплителните тела се подреждат на палети съгласно вътрешните предписания на производителя. Палетите с отоплителни тела трябва да се транспортират в закрити транспортни средства. При отоплителни тела, които се транспортират непрофесионално и неправилно може да се стигне до деформиране или до друго повреждане. Особено важно е дълги отоплителни тела да не се транспортират на по-малки палети или поместени на отоплителни тела с други размери.

При складиране отоплителните тела трябва да бъдат поставени така, че да бъдат защитени от атмосферните влияния. Недопустимо е тяхното складиране на отворени и незакрити пространства. При складиране на равен под могат да бъдат поставени една върху друга максимално две палети с еднакви размери. Палетите с отоплителни тела тип 10 и 11, както и всички типове в изпълнение PLAN могат да бъдат складирани само на един слой.

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all