Отоплителна система с две тръби

Пример на изчисляване:

Търси се:

  • степен на предварителна настройка

Дадено

  • топлинна мощност: Q = 1135 W
  • охлаждане на водата: t1 - t2 = 15 K (65/50 °C)
  • загуба на налягането на отоплителното тяло с вентил: Δp = 30 mbar
  • топлинен капацитет на водата: c = 1,163 Wh/kg.K

Решение:

  • материален дебит
m =Q

c . (t1 - t2)
=1135

1,163 . 15
= 65 kg/h

  • Степен на предварителна настройка (вж. диаграма): 4

Степен на предварителна настройка

Отоплителни тела в изпълнение VENTIL KOMPAKT без свързващи арматуриСтепен на предварителна настройкаМаксимално допустима експлоатационна температура [°C]Максимално допустимо експлоатационно налягане [MPa]
0,512345678
Вентил с предварителна настройка със шест степени и термостатична главаkV
[m3/h].
0,050,130,220,310,380,470,570,660,751101,0
kVS
[m3/h]
0,050,160,270,380,430,650,981,231,43

Таблица за изчисление на настройките на вентила

 Степен на настройка на вентила
6-степенен вентил123456
8-степенен вентил0,512,54,56,58