Отоплителна система с една тръба

Пример на изчисляване:

Търси се:

  • загуба на налягането на отоплителното тяло с вентил в т.ч. арматура VEKOLUX

Дадено:

  • топлинна мощност на кръга: Q = 4380 W
  • охлаждането на водата в кръга е: t1 - t2 = 20 K (70/50 °C)
  • дял на отоплителното тяло: mot  50 %
  • топлинен капацитет на водата: c = 1,163 Wh/kg.K

Решение:

  • материална циркулация в кръга:
mR =Q

c . (t1 - t2)
=4380

1,163 . 20
= 188 kg/h

загуба на налягането на отоплителното тяло с вентил в т.ч. арматура Vekolux:
Δpобщо = 22 mbar

материална циркулация в отоплителното тяло:

mot = mR . 0,5 = 188 . 0,5 = 94 kg/h

Степен на настройка 6

Отоплителни тела в изпълнение Ventil Kompakt с арматура Vekolux с ъглово и пряко изпълнениеДял на отоплителното тялоKV стойностНастройка на вентила*Максимално допустима експлоатационна температураМаксимално допустимо експлоатационно налягане
[%][m3/h][ot.][°C][MPa]
Вентил предварително настроен на 6 степен и с термостатична глава501,27max1101,0
351,603,5

*) За настройка на 35% Веколукс да се затвори и после да се отвори с 3,5 завъртания
Максималното отваряне отговаря на 50% дял на отоплителното тяло