Повърхностно покритие на панелните отоплителни тела

Използваната технология гарантира основната цел:

  • да се осигури дълготрайна устойчивост срещу корозия и механична устойчивост
  • качествено крайно покритие
  • хигиенична безвредност на повърхността на отоплителното тяло

Повърхностното покритие на панелните отоплителни тела се извършва в три основни фази: 

  1. Подготовка на стоманената повърхност - състои се от обезмасляване, фосфатиране и измиване в три фази.
  2. Нанасяне на грунда – използва се прогресивна технология на катафорезно потопяване (KTL). Слоят на грунда има достатъчна дебелина и на най- критичните места. Окончателните антикорозионни, адхезни, механически и химически характеристики KTL боята придобива в пещта за изпичане. Тази фаза от повърхностното покритие има решаващо значение за дълготрайността на отоплителното тяло.
  3. Нанасяне на горния слой на боята – използва се епокси-полиестерна боя, която се нанася с помощта на автоматични пръскащи пистолети в електростатичното поле на кабина за прахово боядисване. След втвърдяването в пещта и последвалото охлаждане повърхностното покритие на отоплителното тяло е завършено.

Повърхностното покритие на отоплителните тела се извършва с максимална грижа за околната среда, както по време на производството, така и при тяхното използване.

Основният цвят на боята е бял RAL 9016. По специална поръчка могат да бъдат доставени отоплителни тела с други цветови решения съгласно мострата с цветове.

Каталог на цветовете RADIK

Каталог на цветовете RADIK

Условия за използване на стоманените отоплителни тела

Възможности и ограничения при използване на стоманените отоплителни тела с повърхностно покритие съгласно нормата DIN 55 900
(становище на Държавния изследователски институт за охрана на материала Прага).

Боя за поправка – CRAMER

Боята за поправка с четчица е предназначена за поправяне на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.

Керамичен емайлов спрей

Kерамичният емайлов спрей е предназначен за поправка на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.