Повърхностно покритие на панелните отоплителни тела RADIK

Използваната технология гарантира основната цел:

  • да се осигури дълготрайна устойчивост срещу корозия и механична устойчивост
  • качествено крайно покритие
  • хигиенична безвредност на повърхността на отоплителното тяло

Повърхностното покритие на панелните отоплителни тела се извършва в три основни фази:

  1. Подготовка на стоманената повърхност - състои се от обезмасляване, фосфатиране и измиване в три фази.
  2. Нанасяне на грунда – използва се прогресивна технология на катафорезно потопяване (KTL). Слоят на грунда има достатъчна дебелина и на най- критичните места. Окончателните антикорозионни, адхезни, механически и химически характеристики KTL боята придобива в пещта за изпичане. Тази фаза от повърхностното покритие има решаващо значение за дълготрайността на отоплителното тяло.
  3. Нанасяне на горния слой на боята – използва се епокси-полиестерна боя, която се нанася с помощта на автоматични пръскащи пистолети в електростатичното поле на кабина за прахово боядисване. След втвърдяването в пещта и последвалото охлаждане повърхностното покритие на отоплителното тяло е завършено.

Повърхностното покритие на отоплителните тела се извършва с максимална грижа за околната среда, както по време на производството, така и при тяхното използване.

Основният цвят на боята е бял RAL 9016. По специална поръчка могат да бъдат доставени отоплителни тела с други цветови решения съгласно мострата с цветове.

Условия за използване на стоманените отоплителни тела

Възможности и ограничения при използване на стоманените отоплителни тела с повърхностно покритие съгласно нормата DIN 55 900 (становище на Държавния изследователски институт за охрана на материала Прага).

Боя за поправка – CRAMER

Боята за поправка с четчица е предназначена за поправяне на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.

Керамичен емайлов спрей

Kерамичният емайлов спрей е предназначен за поправка на дребни повреди на боядисаната повърхност на отоплителните тела.

 

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all