Препоръчано оборудване

Модели в изпълнение VENTIL KOMPAKT

В модерните отоплителни системи се използват преобладаващо панелни отоплителни тела в изпълнение VENTIL KOMPAKT преди всичко затова, че свързващите тръби могат да бъдат хоризонтално разположени под отоплителното тяло в пода, в стената или по стената закрити с летва. С цел оптималното им функциониране и използването на техните предимства препоръчваме използването на компактна арматура и термостатична глава.