Модерните отоплителни системи предполагат инсталиране на арматури, които осигуряват затварянето на отоплителното тяло от страната на входа и изхода на водата и евентуално източването и пълненето на отоплителното тяло с топло преносима материя без прекъсване на експлоатацията на отоплителната система. Изборът на арматури в съответствие с посочените изисквания се извършва в зависимост от материала на разпределителните тръби:

  1. Мед или точна тънкостенна стомана, пластмаса или комбинация пластмаса-метал-пластмаса - да се използва компактна свързваща арматура с разстояние 50 мм с редукция G ½ на G ¾ снабдена със съответните стягащи винтове според материала и размерите на свързващите тръби
  2. Черни стоманени тръби с тръбна резба - да се използват 2 броя затварящи винтове